.

El sector serveis és el que més oferta aglutina

El sector serveis és el que més oferta aglutina

La regidoria d’ Ocupació de Salou ha engegat el programa ‘Fem Ocupació per a Joves’  i presenta les bases de la convocatòria per totes  aquelles persones que hi vulguin participar. El programa subvenciona la formació que rebran els participants i una part important del sou dels joves que finalment siguin contractats. Aquest programa va destinat a  persones que tinguin entre 18 i 30 anys, que estiguin en atur (inscrites a l’Oficina de Treball com a persones demandants d’ocupació no ocupades) i que, prioritàriament, tinguin experiència professional anterior.

Ofertes en administració i serveis

Els sectors d’activitats que es preveuen objecte del Programa són hostaleria i activitats administratives i serveis auxiliars. Les empreses interessades en poder formar part d’aquest programa, hauran de traslladar les necessitats que tenen com a empresa  a l’Ajuntament, encarregat de dissenyar la formació adient al lloc de treball requerit. El nivell formatiu per accedir al programa és graduat en ensenyament secundari obligatori o batxillerat, o cicle formatiu de grau mig, en el cas de joves que s’hagin de reconduir a altres sectors productius.
El regidor de Gestió Econòmica, Ocupació i Noves Tecnologies, Jesús Barragán, ha explicat que “es tracta d’un programa on prioritzem els joves, un col•lectiu que necessita treballar i mereix una oportunitat per demostrar tot el que poden aportar a la nostra societat i a la nostra ciutat” i ha afegit que “per aquest motiu, també contemplem la formació, per adequar als joves als coneixements i aptituds que requereix el lloc de treball de l’empresa demandant”.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i està finançat a càrrec de fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat. Així mateix, aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, per al període 2007-2013, o el Programa Operatiu del Fons Social Europeu Pluriregional d’Adaptabilitat i Ocupació, per al període 2007-2013.

/* JS para menú plegable móvil Divi */