.

L’Ajuntament de Salou, a través de les regidories de Dinamització Econòmica i Gestió Econòmica, ha posat en marxa un ajut directe per un import màxim de 500€ a titulars d’activitats dels sectors de l’hostaleria i la restauració, centres d’estètica i bellesa, centres esportius i activitats docents no reglades que van estar obligats al tancament con a conseqüència de la Resolució de Salut SLT/2546/2020 del dia 15 d’octubre i que han reprès la seva activitat els passats mesos de desembre i gener.

Per aconseguir aquest ajut únic i màxim de 500€, cal presentar, a partir del passat dilluns i fins el dia 26 de febrer (data màxima), la instància específica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia o per via telemàtica a la seu electrònica https://seu.salou.cat.  (https://seu.salou.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=224&idnct=921&x=CHxX2+k1oa38uGuQjUHaZw)

El Consistori consigna 100.000€ entre totes les empreses beneficiàries, amb un import màxim de 500€.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha remarcat “el treball i totes les accions de suport possibles del nostre Govern municipal per tal que els establiments del municipi puguin continuar amb la seva activitat, fent front a la difícil conjuntura per la pandèmia”.

Pel regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, “aquest ajut ha de representar un impuls més per ajudar a la reactivació i recuperació d’un sector ferit greument pel coronavirus”.

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, ha dit que “cal que totes les administracions ajudin, en funció de les seves possibilitats i competències, el nostre teixit econòmic, empresarial i comercial per intentar pal·liar els efectes de les restriccions imposades per controlar la propagació de la COVID-19”.

Cal dir que els beneficiaris són titulars d’activitats de bar-restauració, centres d’estètica, instal·lacions o equipaments esportius privats i acadèmies que ofereixen formació no reglada i de lleure (extraescolars) privades, domiciliades a Salou, i que han reobert de nou la seva activitat els mesos de novembre, desembre i gener.

Queden excloses empreses amb més de 50 treballadors, activitats que pertanyin a grans empreses, administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics i les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Com a documentació específica, cal acreditar la reobertura de l’activitat amb factures i/o comprovants de pagament de les despeses i comprovants d’ingressos relacionats amb l’activitat, corresponents als mesos de desembre i gener (model Z1, ZT, factures de proveïdors, nòmines de treballadors, etc.)

Com a requisits, cal presentar una Declaració Responsable que vindrà inclosa en la instància presentada, juntament amb la resta de documentació requerida per sol·licitar l’ajut.

És important que la sol·licitud vagi acompanyada de tota la documentació requerida.

Excepcionalment, atenent a l’estat de gravetat i manca de liquiditat de les empreses, a les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent del pagament d’Hisenda o Seguretat Social en el moment de la sol·licitud, se’ls mantindrà acceptada per un període de 20 dies, per tal que puguin satisfer les seves obligacions i presentar la documentació per poder rebre l’ajut. En cas contrari, la seva sol·licitud s’entendrà desestimada.

Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, cal contactar amb l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou, al telèfon 977309214, al WhatsApp 687209435, o al correu electrònic promocioeconomica@salou.cat

Redacció