.

Un tram de vorera al carrer Nord

Un tram de vorera al carrer Nord

Un cop hagi passat el mes de setembre, l’Ajuntament de Salou durà a terme una actuació integral de reforma a les voreres del carrer Nord, a la banda de mar entre el carrer Balears i fins al carrer Madrid. L’obra, que té un cost de gairebé 55.000 euros, suposa una nova fase d’aquesta intervenció urbanística que ja va iniciar-se al 2010, va continuar al 2011 i 2012, i que també s’ha inclòs al llarg de diversos anys dins el Pla d’accessibilitat.

Des del departament d’Enginyeria s’ha redactat la memòria d’intervenció d’aquests cinc trams de carrer pretén substituir les voreres de pedra natural, actualment amb rasants poc uniformes i amb molts trams desplaçats a causa dels arrels dels arbres i en d’altres trams totalment enfonsades a nivell de la calçada.

El projecte, actualment en licitació, tindrà un termini d’execució de dos mesos  i modificarà l’aspecte actual que presenta la vorera a la banda de mar, mantenint una rasant uniforme respecte a la calçada. A més, com ha destacat el batlle Pere Granados, “es retallaran les arrels de l’arbrat en aquells casos que sigui precís per a l’execució del nou paviment de la vorera, ja que és un dels principals problemes que tenim en aquest indret i sobre el qual s’ha d’actuar a mesura que es duen a terme intervencions de millora i manteniment al municipi”.

Els treballs també respectaran i mantindran els passos per a persones discapacitades existents a les cantonades dels carrers, coincidint amb els passos de vianants, els quals són de recent execució; així mateix, es preveu, sempre que calgui, la substitució de la canalització d’enllumenat públic actual i també l’adequació de totes les tapes de serveis existents a la nova rasant de la vorera.

Aquests treballs de manteniment estan inclosos dins una partida global d’1,3 milions d’euros que el govern municipal està destinant a la millora de la ciutat i que s’està executant a diversos punts i vials del municipi.