.

.

TOTS 21


Les llistes del cens estaran exposades del 7 al 14 d'abril.

Les llistes del cens estaran exposades del 7 al 14 d'abril.

L’Ajuntament de Salou comunica amb motiu de les Eleccions al Parlament Europeu, a celebrar el 25-05-2014, que estaran exposades al públic les llistes del cens electoral des del 7 al 14 d’abril, ambdós inclosos, per poder presentar en el seu cas les reclamacions corresponents.

Es fa una especial crida als ciutadans estrangers de la Unió Europea residents a Salou, a causa dels processos de baixes d’ofici tramitats.  El cens electoral a utilitzar serà el tancat amb data 1 de febrer de 2014.