.

L'avinguda Carles Buigas de Salou

L’avinguda Carles Buigas de Salou

Salou ha engegat un estudi en profunditat que busca determinar un conjunt de millores per a la imatge del comerç i l’espai públic al voltant de l’Avinguda Carles Buigas de Salou, en el tram entre l’avinguda Principat d’Andorra i el carrer Murillo.

D’aquesta manera, espera disposar d’una proposta d’ordenació arquitectònica per tal de definir l’ocupació en planta a nivell del carrer tancaments i espais comunitaris de les plantes baixes comercials de la zona turística.

Des del Departament d’Urbanisme es pretén aconseguir un document unitari que posi negre sobre blanc les possibles millores i solucions en relació entre les zones de comerç i espai públic; més concretament al voltant de l’espai lliure que queda entre l’edificació i el carrer i que actualment està ocupat pel comerç sota l’aixopluc d’una ordenança municipal de tendals, així com estudiar una millora en la secció de l’avinguda principal. Seguidament, en una fase posterior s’elaborarà de forma més concreta el projecte d’intervenció.

Aquest treball, que es desenvoluparà el darrer trimestre d’aquest any en curs, el durà a terme el Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya, conjuntament amb membres de la Fundació de la URV. A més, el nou treball serà un estudi complementari que redactarà el mateix equip que ja ha treballat sobre un primer projecte d’investigació dels processos de renovació a Salou en un àmbit on hi ha una major concentració d’equipaments hotelers del municipi.

Per l’alcalde, Pere Granados, “ens interessa trobar la millor solució per unificar els tendals i aconseguir una bona imatge del sector comercial de manera que vagin en paral·lel els esforços per tendir a la qualitat”.

Cal recordar que en aquest primer estudi s’analitzaven aspectes urbans fonamentals en funció de les particularitats de l’àmbit: les condicions físic-espacials, reguladores, econòmiques i de qualitat de l’espai públic. Es realitzen algunes conclusions i propostes i es detecten oportunitats com a model d’intervenció per a altres teixits urbans similars a la costa mediterrània. Al voltant d’aquest estudi ja s’han creat taules sectorials de participació amb ciutadans per determinar i definir el futur del barri.