.

Salou està realitzant un conjunt d’obres al municipi per millorar la ciutat comptant amb un pressupost total de més de 700.000 euros . Per exemple, s’estan executant obres de manteniment al Passeig de la Jota per tal de millorar l’experiència a la ciutat -77.572’76€-. També s’ha finalitzat l’asfaltat del Camí de la Mata -10.744’80€-, i del carrer Fra Juniper Serra -46.959’16€-; així com les obres al Carrer Murillo -42.817’99€-,i les de Cala Crancs amb un pressupost de 40.242’52€.

A més, s’inicien les obres de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic de Salou, de les quals l’empresa SECE n’és l’adjudicatària amb un pressupost de 54.059’44€; així com la substitució del col·lector de clavegueram del carrer Priorat a càrrec de la companyia Covan -53.334’92€-. També es té previst que es faci l’acta de replanteig del passatge Oromar -98.610,67€-, obres que es realitzaran durant aquest últim trimestre de 2017; i el proper 11 de desembre s’iniciarà la millora de l’enllumenat de la carretera de la costa amb un pressupost total de 58.733’24€.

Actualment, s’estan realitzant obres per reparar el paviment de les voreres de diferents carrers de Salou, degut a la degradació dels paviments i a les peticions rebudes de les comunitats de veïns. Està en procés la reparació de dos trams del Carrer Nord (el tram comprés entre el Carrer de les Illes Balears i el Carrer de la Rosa dels Vents i el tram comprés entre el núm. 27 del Carrer Nord i el Carrer de Berlín, tots ells dins del nucli urbà de Salou). Com afirma l’alcalde de Salou, Pere Granados, durant la seva visita a les obres, “es tracta d’unes obres necessàries per mantenir un municipi com és Salou en bones condicions”. Granados ha afegit que “seguirem treballant en diferents indrets del municipi per tal de millorar les infraestructures existents”. A més, ha anat acompanyat per la regidora de Manteniment de la Ciutat, María José Rodríguez, i la regidora de Participació Ciutadana, Julia Gómez.

L’empresa adjudicatària de les obres al Carrer Nord és Moix Serveis i Obres S.L., que serà l’encarregada de la demolició dels paviments afectats, el tallat dels arrels dels arbres quan sigui imprescindible, la reposició dels paviments i rigoles afectades i la càrrega de terres sobreres i runa i el seu transport a l’abocador autoritzat prèviament. Aquestes reparacions compten amb un pressupost total d’execució per contracte de 77.851’64 euros, IVA inclòs, una xifra que es divideix entre les obres del carrer Nord i les ja finalitzades als carrers Milà i Advocat Gallego del municipi.