.

Els nous contractes han de tenir una durada mínima de tres mesos

Salou ja compta amb la primera normativa que té per objecte establir un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva plantilla mitjançant la Borsa de Treball municipal durant tot l’exercici del 2014.

Aquestes bases també estableixen un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi. Per l’alcalde, Pere Granados, “entenem que són unes mesures que poden incentivar la creació de llocs de treball. Apliquem mesures d’estímul a l’activitat econòmica i d’ajuda a l’empresariat del municipi perquè cal una aposta ferma per la dinamització econòmica”.

D’una banda, els tipus d’ajuts per a la contractació de persones consisteixen en una aportació econòmica destinada a sufragar part de les despeses que es  deriven de la contractació de nous treballadors o en el seu cas la pròrroga de contractes i transformació del contracte de fix en discontinu que hagin estat contractats prèviament per l’empresa, per tal d’incentivar la creació de llocs de treball.

Contracte de tres mesos

La duració del contracte ha de ser de com  a mínim de tres mesos. Aquest ajut serà de 250 euros per cada persona contractada amb una jornada mínima del 75% de la jornada i per un termini mínim de 3 mesos; o bé de 400 euros en el cas d’una contractació al 75% de jornada per un mínim de 6 mesos. En cas d’una contractació a temps parcial l’import de la subvenció serà proporcional al percentatge de la jornada.

S’estableix un màxim de 5 persones contractades per empresa subjectes a percebre l’ajut. El regidor d’Ocupació, Jesús Barragán, considera que  “davant de les dificultats d’inserció laboral i l’elevat atur que hi ha l’únic que podem fer les administracions és posar les bases necessàries per tal de crear ocupació, i aquestes bases són una bona mesura per a fer-ho; a més de donar sortida a les persones que hi ha inscrites a la Borsa de Treball i que busquen una oportunitat laboral”, ha apuntat.

/* JS para menú plegable móvil Divi */