.

rp_Ajuntament-de-Salou.jpg

El govern de l’Ajuntament de Salou presentarà al proper ple municipal la nova proposta d’ordenances fiscals (OOFF) per l’any 2017. Aquestes, es basen en congelar la pressió fiscal als ciutadans de Salou, mantenint l’oferta de serveis que presta l’Ajuntament sense incrementar-ne el preu; a més de posar un èmfasi especial en promoure l’activitat econòmica.

El regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, ha explicat que enguany la proposta del govern passa per la congelació, tot destacant que aquesta mesura s’aplicarà fent un esforç important per quadrar el pressupost del 2017 ja que -segons ha explicat- l’IBI que recaptaran les arques municipals es redueix motivat per la sentència que anul·la el pla parcial del sector 03. Aquesta sentència judicial qualifica com a rústega la zona, i deixa de computar com a urbana. “Malgrat aquest contratemps, mantenim el coeficient al mateix valor de l’any passat , 0,762%”, apuntava Brull.

Pel responsable de la política econòmica de l’Ajuntament “amb la previsió d’ingressos i la congelació dels tributs locals haurem de fer front a un nou pressupost que doni resposta al dia a dia que té una ciutat turística com Salou, en la qual la imatge ha de ser la d’una ciutat de primer ordre i, a més, mantenir els serveis que els nostres veïns i veïnes ens demanen” i ha recordat com “aquest 2016 hem passat un any complicat, amb una gran repercussió econòmica; d’una banda per un conjunt de sentències desfavorables i de l’altra per la compra de patrimoni encaminat a preservar el nostre litoral”.

Bonificacions i mesures d’ajuda

D’entre les noves mesures que s’aprovaran i entraran en vigor el proper 2017 s’emmarquen unes accions  amb un marcat caràcter social i, d’altres que pretenen afavorir una millora en l’aspecte qualitatiu dels locals comercials. Així, d’una banda es proposa una reducció del 50% en l’Impost de Construccions i obres (ICIO) per a aquells veïns que facin obres al bany, canviant les banyeres per dutxes. Es tracta d’una mesura dirigida a persones amb minusvalidesa i / o jubilats. D’altra banda, també s’aplicarà una reducció del 50% en l’ICIO per a aquells locals que millorin la seva estètica exterior canviant els tendals o bé rehabilitant els existents.

En aquest proper exercici del 2017 també s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI per aquells habitatges d’ús residencial que estiguin permanentment desocupats, segons les condicions reglamentàries a entitats bancàries o financeres, així com a les entitats vinculades. “Volem afavorir que hi hagi habitatge de lloguer al mercat i que tothom tingui possibilitats reals d’aconseguir un habitatge digne”, deia Brull.

A més, Brull ha recordat com també hi ha un conjunt de mesures anticrisi que mantenen un bon nivell d’ajudes, reduccions i millores per a col·lectius determinats així com de caràcter fiscal i econòmic (consultar PDF adjunt a la informació).  El regidor també ha volgut destacar com es buscaran fórmules concretes per a la millora de les concessions amb la finalitat que siguin més efectives i eficaces; també fent un esforç vers la pròpia gestió dels centres gestors, apostant per la modernització de la pròpia administració. “Som conscients que hem de fer front a una demanda diària per part dels nostres ciutadans buscant una millora continuada; i, precisament, aquest és l’objectiu pel qual treballem”, apuntava.
Altres mesures que es mantenen vigents apliquen descomptes a la ciutadania dins el Pla de Pagament que permet el fraccionament dels tributs i que, a més, acumulen una bonificació de l’1% en la domiciliació dels rebuts o en el sistema de pagament fraccionat (SPF) i arribant al 2% en el cas del sistema de pagament avançat (SPA); sense oblidar l’ampli esforç que ha dut a terme l’ajuntament per implementar l’administració electrònica de maner que els tràmits es puguin realitzar des del domicili.