.

L’Ajuntament de Salou té atribuïdes competències en matèria de prestacions de Serveis Socials i de promoció i reinserció

L’Ajuntament de Salou té atribuïdes competències en matèria de prestacions de Serveis Socials i de promoció i reinserció

Aquest matí l’alcalde de Salou, Pere Granados, juntament amb la regidora de Benestar i Serveis Socials, Estela Baeza, han renovat la subvenció per la realització d’activitats en matèria d’Acció Social, i en la prevenció i/o inserció social amb el Mossèn Santiago Soro, representant de Càritas Interparroquial de Salou i amb Patrícia Ruíz, presidenta de l’Asociación de Asistencia Social Eluzai.

Les subvencions que atorga la Regidoria de Benestar i Serveis Socials en matèria d’Acció Social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i fomentar la realització de les activitats de contingut social, que com a condició indispensable, es desenvolupin en el municipi de Salou. I en concret, les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona, els immigrants, les persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de situacions de greus mancances o d’emergència social. Ambdues associacions també duen a terme accions formatives que promouen la inserció laboral de la dona, així com tallers per millorar la inserció laboral de les persones en atur.

La corporació està compromesa, dintre de la seva política social, en aconseguir que els serveis estiguin dirigits a tots els col·lectius socials, amb especial atenció a aquells que pateixen més la crisi, prioritzant la cobertura de les necessitats bàsiques de col·lectius, famílies i ciutadans en situació de risc o necessitat.

La finalitat de totes dues entitats és la de poder atendre a les situacions d’urgència social de la ciutadania de Salou, i ajudar a pal·liar els efectes que la crisi té en la població  més vulnerable, i complementar i donant suport als ajuts socials d‘urgència’ que es gestionen des de l’Equip d’Atenció Primària de Salou.