.

Imatge del ple municipal celebrat a Salou

El govern de Salou ha aprovat la revisió de les ordenances fiscals pel proper exercici 2019, congelant impostos i taxes municipals pel proper any, i amb un doble objectiu: assegurar l’estabilitat pressupostària i mantenir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Antoni Brull, ha dit que des del govern es pretén continuar amb una política basada en els principis d’eficàcia i determinació de les despeses necessàries que la ciutadania demanda, però sense que això suposi una davallada de la qualitat en la prestació dels serveis municipals.

D’entre les mesures que s’han aprovat destaca la congelació de l’Impost de Béns Immobles -malgrat la pujada del 2% de l’IPC-, l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses als efectes de bonificacions a les taxes de prestació de serveis públics; no s’aplicarà l’Impost de Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana en cas de no existir increment entre el valor de compra i venda; la bonificació del 75% de la quota per habitatge habitual i no aplicació de taxes en els expedients de canvis de titularitat d´una llicència d´activitat; la bonificació del 100 % dels vehicles clàssics, en l´impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); el foment de l’ocupació en contractes laborals indefinits. Bonificacions en l’impost d´activitats econòmiques ( fins el 50 % de bonificació) o, per exemple, la bonificació de la taxa de prestació d´ajut domiciliari a persones en situació de risc social i amb situacions de dependència.

Aquest punt ha rebut el suport de CiU i PSC; el vot en contra d’ERC, PP i Guanyem; i l’abstenció de C’s.

Les mocions

La moció institucional presentada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou per crear una ponència d’estudi de la realitat dels habitatges d’ús turístic (HUT) a Salou, ha rebut el suport de tots els grups municipals.

La proposta aprovada insta a crear una ponència transversal politico-tècnica que estudiï l’activitat i la realitat dels habitatges d’ús turístic al municipi (legals i il·legals), i serà formada per un regidor de cada grup municipal, el regidor de Gestió de Territori, el regidor d’Activitats i el regidor de Turisme; a més de tècnics municipals dels corresponents departaments. Segons la moció, aquest òrgan a de concloure amb una diagnosis de la realitat dels HUT al municipi.

En aquest punt l’alcalde, Pere Granados ha deixat clar que “donat que l’activitat dels HUT és una activitat econòmica, haurà de ser tractada com a tal, i per això, en base als estudis que en surtin de la ponència creada, es proposaran modificacions normatives a les regulacions existents dels àmbits competencials autonòmics i estatals”.