.

Els dos impostos es podran pagar des del 15 de març fins el 31 de maig

Els dos impostos es podran pagar des del 15 de març fins el 31 de maig

L’Ajuntament de Salou ha prolongat el termini d’ingrés voluntari de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i la taxa de guals, que enguany, de forma excepcional es podran pagar des del 15 de març fins el 31 de maig. Aquesta pròrroga ve motivada per tal de suplir els possibles retards en l’emissió d’aquests rebuts donat que s’ha contractat una nova empresa que ha d’emetre els tríptics.

Pel que fa a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquest 2019 la recaptació estimada de l’impost s’incrementa en 37.486,91 euros respecte l’any anterior, arribant a un total de 1.456.209,11 euros; i el número de rebuts arriba a un total de 16.949, 568 més que l’any 2018. Per altra banda, el padró de guals compta amb 1.607 rebuts.

La resta d’impostos es mantenen: l’impost sobre béns immobles i la taxa de recollida de residus es podrà pagar de forma voluntària del 17 de juny al 17 de setembre, mentre que l’Impost d’Activitats Econòmiques i la taxa de conservació del cementiri es podran pagar del 16 de setembre al 18 de novembre.