.

 

Una parada de bus a Roda de Berà

El ple de l’Ajuntament va aprovar el passat dijous al vespre, amb els vots a favor de tots els membres de la corporació, a excepció dels regidors del PSC -que es van abstenir-, les bases que regularan a partir d’ara l’atorgament de subvencions als joves del municipi per tal que puguin finançar els costos del transport públic per cursar estudis reglats no obligatoris en centres públics, com poden ser cicles formatius o estudis universitaris.

L’Ajuntament, i en concret les regidories d’Acció Social i d’Ensenyament, han treballat durant els últims anys de forma contínua per contribuir a millorar, en la mesura que ha estat possible, la qualitat de vida i el benestar de les famílies més necessitades, i amb la posada en marxa d’aquesta subvenció dóna un pas endavant per ajudar als joves que vulguin continuar estudiant fora del municipi, subvencionant les seves despeses de transport públic.

Al municipi, una mitjana de 50 nois i noies, segons les dades del departament d’Ensenyament, sol·liciten estudiar fora de Roda de Berà en centres públics un cop han finalitzat els estudis obligatoris, i d’ells, una trentena, s’han de desplaçar cada dia als instituts de Torredembarra o a d’altres punts del Tarragonès, i donat que no són ensenyaments obligatoris, la despesa del transport ha d’anar a càrrec de les famílies.

D’aquesta forma, l’Ajuntament ha treballat per trobar fórmules i aconseguir ajudar a les famílies i als estudiants, “apostem perquè els nostres joves puguin continuar estudiant un cop acaben l’ensenyament obligatori al municipi, perquè creiem fermament que l’educació és un bé bàsic i valuós que pot ajudar a les famílies a fer front a les dificultats”, assegura l’equip de Govern, “perquè invertir en la infància i la joventut és invertir en el futur de Roda de Berà”.

Enguany, ha estat possible posar en marxa el projecte gràcies a la donació de 2.500 euros que l’Obra Social “La Caixa” va efectuar a l’Ajuntament amb aquest objecte. L’objectiu de l’equip de Govern, però, és que aquestes bases es mantinguin, atès que neixen amb voluntat de permanència “esperant que el nou sistema cristal·litzi i contribueixi a fomentar l’accés a l’educació dels joves rodencs”, asseguren.

Beneficiaris

Les bases regulen l’atorgament de les subvencions, i segons les mateixes, podran acollir-se a la línea subvencional totes aquelles persones, d’entre 16 i 25 anys, que cursin estudis reglats no obligatoris en centres públics, als quals es desplacin mitjançant transport públic col·lectiu de viatges, i que compleixin una sèrie de requisits, com per exemple, estar empadronades a Roda de Berà amb una antiguitat mínima de dotze mesos, o que els ingressos de la unitat familiar no superin els 20.000 euros anuals, entre d’altres requisits detallats a les bases.

L’import de la subvenció serà del 100% de l’import de la despesa acreditada en transport públic des de Roda de Berà o l’estació de Sant Vicenç de Calders, amb un límit de 300 euros per alumne i curs lectiu.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, emprant els models normalitzats, annex 1 i annex 2, i presentant la justificació de la despesa realitzada, fins l’1 de setembre de l’any vinent.