.

pressu16

Després de quatre anys amb un pressupost de contenció i de despesa continuista, el fet d’haver cancel·lat a mitjans de 2015 el deute amb el Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors, donant així per finalitzat el Pla d’Ajust, i complir amb tots els requisits que estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària, el document aprovat és el més equilibrat en ingressos i despeses dels últims anys.

“Ens sentim molt satisfets d’aquests pressupostos i de la feina feta pel departament d’Intervenció. Són uns pressupostos molt acurats i mil·limètrics”, va assegurar Frederic Royuela, regidor de l’àrea d’Hisenda. Davant les crítiques rebudes per part dels Populars i de Ciutadans, Royuela va assegurar “no ho haurem fet tan malament quan aquest és el pressupost amb més recolzament dels últims anys, nou vots a favor envers els quatre en contra. Hem intentat negociar amb tothom, tots els grups municipals han tingut l’oportunitat d’aportar les seves idees i propostes”, va sentenciar.

L’equip de Govern va intentar cercar la participació de tots els grups municipals i el 20 de gener, en Junta de Portaveus, els hi lliurar una primera proposta. Seguidament, van ser els regidors del PSC els qui van donar el primer pas per iniciar les negociacions i efectuar diverses modificacions conjuntes. D’aquesta forma, tal i com va anunciar l’alcalde Pere Virgili i Josep Antoni Benedicto, portaveu del PSC, el 5 de febrer a Roda de Berà Ràdio, després de diverses reunions es va arribar a una bona entesa i els socialistes recolzarien l’aprovació dels pressupostos al Ple extraordinari. Tanmateix, l’equip de Govern es va mantenir obert a altres propostes de la resta de grups municipals i Encarna Ramírez, d’ICV-EUiA, va voler sumar-s’hi amb unes propostes que també van ser-hi afegides.

Les propostes efectuades per ambdós partits de l’oposició anaven encaminades a millorar les partides de caire social del document. De fet, segons va comentar l’alcalde Pere Virgili, “són uns pressupostos eminentment socials que prioritzen les atencions a les persones i que, després d’anys d’estretors també ens permeten fer importants inversions en diferents zones del municipi”.

D’aquesta forma, s’ha continuat mantenint la importància de les partides socials, com en anteriors pressupostos, i s’han vist incrementades unes altres molt concretes com és el cas de l’augment de la prestació social a famílies amb beques menjador i ajudes en l’adquisició de llibres de text; l’increment de la prestació social en ajudes al pagament de subministres bàsics per a famílies en risc d’exclusió social i l’augment de les subvencions a entitats locals i associacions de veïns. Altres de les propostes negociades i que van quedar recollides als pressupostos són l’ajuda al comerç local; una subvenció dedicada a impulsar l’activitat turística; la millora de la dotació per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació per ajudar a nous emprenedors i autònoms; el manteniment del fons de col·laboració social; o la dotació per a l’adequació d’un pis de titularitat municipal per al seu ús com a pis de primera acollida davant situacions d’emergència social i per a dones objecte de violència de gènere. També s’ha vist incrementada la dotació per a la Biblioteca Municipal i per al transport escolar.

El nou pressupost també contempla una partida per a l’estudi de la creació d’una empresa mixta d’obres públiques, la creació del servei de Centre Obert Municipal per als infants que visquin a Costa Daurada; i la posada en marxa de més habitatges socials.

En quant a l’apartat inversor, l’Ajuntament invertirà més de 530.000 euros amb finançament propi, dels quals 373.121,82 euros són del capítol d’inversions i la resta gràcies al romanent de tresoreria positiu de 2015. Pel que fa al capítol sisè, s’ha planificat l’arranjament de molts carrers, el canvi de les butaques del Casino Municipal, les obres de la segona fase de la zona d’esbarjo dels Horts del Gassó, diverses millores en l’urbanització Marisol i l’adequació de la Pedrera de l’Elies, entre d’altres.

Per altra banda, el romanent de tresoreria positiu de l’exercici anterior podrà ser emprat en dur a terme inversions financerament sostenibles, com la renovació de l’enllumenat públic, l’adequació de les noves dependències de la Policia Local a l’edifici de l’antic consultori mèdic, i la realització de les obres incloses al PUOSC –les obres de bombeig d’aigües pluvials i freàtiques i la recollida d’aigües pluvials a l’urbanització de La Barquera; les obres d’arranjament de les voreres de Costa Daurada; les obres de reforma dels carrers Sant Salvador i Barà i dels seus trams contigus; i la reordenació de l’aparcament de vehicles a l’entorn del Roc de Sant Gaietà i del Port Esportiu-, unes obres que ja han estat adjudicades i que en breu s’iniciaran.

Un dels punts que més controvèrsia va generar va ser la dotació econòmica per a la creació de la plaça de personal eventual. La contractació d’un càrrec de confiança, que equival tan sols al 0,2% del total del pressupost, està emparada per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, que especifica que els municipis amb una població d’entre 5.000 i 10.000 habitants poden establir un lloc de treball amb aquestes característiques. Aquesta va ser la raó principal de la negativa de PP-UPR i de Ciutadans de recolzar els pressupostos, al·legant que “el Consistori ja compta amb professionals capacitats per exercir aquestes funcions”. Tanmateix, tal i com va recordar ahir el socialista Josep Antoni Benedicto, “per llei, el càrrec de confiança no pot exercir tasques administratives, sinó d’índole política”.