.

El carrer de Dilluns és el darrer del nucli antic en remodelar-se. Foto: Cedida

El carrer de Dilluns és el darrer del nucli antic en remodelar-se. Foto: Cedida

Una de les principals inversions de l’Ajuntament de Riudecanyes (Baix Camp) per aquest 2016 són les obres de renovació de seveis i el paviment del carrer de Dilluns, amb un cost de 234.000 euros. L’actuació forma part del pla de remodelació del nucli urbà iniciat l’any 2012, amb l’bojectiu de refer tots els carrers que en formen part. Cal tenir en compte que les xarxes d’aigua i de clavegueram es van posar entre els anys 1962 i 1963, i a més, s’havia de dur a terme una millora estètica perquè alguns carrers havien quedat deteriorats pel temps i afectats per la instal·lació de gas, l’any 2003.

Inicialment, dins del pla de remodelació, ja es van invertir 1.185.965 euros amb el finançament dels fons europeus FEDER, a través del programa Viure al Poble, l’ajut de la Generalitat de Catalunya i les aportacions dels propis veïns. Aquesta primera fase ha permès fer una adequació integral de la Plaça de l’Església i reformar els carrers del Divendres, Dimarts, Dissabte i Dimecres, sanejant la xarxa del clavegueram que de pas s’ha modernitzat, i revisant tot el cablejat que passava per les façanes de les vivendes de manera que s’han tret les palometes i s’han eliminat les cruïlles aèries soterrant els cables en aquests trams.

Ara, amb la inversió prevista de 234.000 euros, dels quals la Diputació de Tarragona aportarà 183.497 euros, el carrer del Dilluns serà remodelat a fons, dotant-lo d’una millor xarxa de subministrament d’aigua, un nou sistema de clavegueram, ampliant algun ramal de les canonades del gas i creant un millor sistema de recollida d’aigües pluvials. Igual que als altres carrers, en aquest també se soterraran alguns trams, els dels creuaments dels vials, de la xarxa elèctrica i telefònica.

Amb l’actuació del carrer del Dilluns no es donarà per acabat el pla de remodelació del nucli urbà. Caldrà encara fer diverses obres de millora a trams d’altres carrers i també es reformarà el raval.