.

.

TOTS 21


Treballs de jardineria de les Brigades Municipals al parc de Sant Jordi. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus avança en el procés de renovació de la flota de vehicles de les Brigades Municipals i ha adjudicat la compra de tres nous furgons que es destinaran a les diferents unitats de les Brigades, especialment les de muntatge i logística, de serralleria, i de jardineria. La compra dels tres vehicles s’ha adjudicat a l’empresa Nikko Center Motors SL per un import de 100.363,69 euros

La inversió ha de contribuir a la millora de les condicions laborals dels treballadors de les Brigades així com a la millora de la prestació dels serveis, alhora que comportarà eliminar l’elevat cost econòmic que suposa el manteniment dels vehicles actuals, donat l’estat d’envelliment de gran part de la flota actual.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma: “Des del Govern de Reus apostem fort per tenir una via pública amb la qualitat i el manteniment que ens requereix la ciutadania. Per això invertim en recursos, perquè els professionals municipals encarregats d’aquestes tasques puguin treballar amb millors condicions i donar un millor servei”

Més de la meitat de la flota de vehicles de la Brigada Municipal és força antiga, el que suposa un elevat cost de manteniment, costoses reparacions i dificultats per trobar recanvis així com la necessitat de passar inspeccions tècniques cada sis mesos.Els tres vehicles adquirits ara són:

  • Furgó mixt de sis places per a la unitat de muntatges i logística.
  • Furgó de tres places per a la unitat de serralleria, equipat amb baca, mampara separadora en l’espai de càrrega i moble lateral amb prestatgeries.
  • Furgó de tres places per a la unitat de jardineria, equipat amb baca, mampara separadora en l’espai de càrrega i enganxall remolc.

El Pla d’Inversions 2024 té prevista una nova partida per continuar amb la renovació dels elements de transport de les Brigades Municipals.