.

L’alcaldessa, Sandra Guaita, i la regidora Anabel Martínez, en la presentació del projecte. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya impulsaran conjuntament al barri Fortuny un projecte d’enfortiment comunitari com a motor de cohesió i progrés social en el marc del projecte pilot “Barris amb futur” del Departament de Drets Socials. La proposta reusenca, treballada des de la regidoria de Serveis a les Persones i Drets Socials, ha estat un dels 20 pro jectes seleccionats.

“Barris amb futur” parteix de la base que la fortalesa comunitària contribueix a millorar la capacitat de prosperar de la població resident en un territori i, en conseqüència, la millora de les condicions de vida de la població facilita que s’hi mantingui la residència. En aquest context, Ajuntament i Generalitat elaboraran conjuntament un projecte d’intervenció sociourbana basat en el treball comunitari. L’objectiu és fer una intervenció integral que, un cop finalitzada, sigui sostinguda en el temps.


Altres notícies:


Prèviament, les dues administracions elaboraran un estudi tècnic de la situació al barri, crearan i dinamitzaran els espais de governança del projecte, i definiran estratègies d’actuació. Tot plegat s’ha de concretar en el projecte d’intervenció sociourbana; el qual ha de permetre enfortir els aspectes següents:

-Desenvolupar habilitats i capacitats per la participació.

-Potenciar la vinculació i la implicació activa de la persona en el seu entorn.

-Promoure relacions de cooperació i suport mutu en acompanyaments col·lectius.

-Co-construir territoris més inclusius i sensibles a la diversitat.

-Potenciar la capacitat de resiliència i suport mutu de les comunitats.

-Promoure l’empoderament de les persones.

Els principals objectius de la intervenció que es farà al barri Fortuny són els següents:

-Proveir de recursos i espais de confluència a les persones i entitats dels barris de la zona sud de la ciutat, amb especial èmfasi al barri Fortuny, per tal d’enfortir i articular la seva capacitat d’intervenció en l’espai públic i els elements comuns dels espais privatius, amb la finalitat de reforçar la inclusió, la cohesió social i evitar-ne la segregació sociourbana.

-Impulsar intervencions de caràcter transversal i específiques per ampliar la diversitat de perfils de persones i col·lectius del teixit associatiu, amb especial atenció a la diversitat cultural, educativa i socioeconòmica en les diferents etapes de la vida.

-Millorar les condicions socioeconòmiques de les persones que viuen en la zona de la intervenció, mitjançant l’impuls d’elements de cohesió social i el reforç dels diferents àmbits que actuen en aquest territori: associatiu, comercial, urbanístic, habitatge, salut, laboral… per tal de canviar la situació de vulnerabilitat en què es troba la ciutadania, incidint en els espais de sociabilitat, condicions de vida i igualtat d’oportunitats.

El projecte que s’impulsarà al barri Fortuny no parteix de zero; recull el testimoni dels programes d’acció comunitària que l’Ajuntament ja porta a terme a la zona. En especial, destaca el projecte de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat al nucli històric del barri Fortuny, vinculada als ajuts Next Generation, que parteix del treball comunitari que fa anys que es fa al barri.

El passat dilluns 15 d’abril, la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials i Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez Serrano, va participar en la taula rodona amb especialistes i representants municipals de la jornada de treball per continuar avançant amb el projecte pilot “Barris amb futur” que es va fer al Palau Robert de Barcelona.

Durant la sessió també es van concretar els 20 territoris que formaran part del programa que contribuirà al desplegament de la llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles de desembre de 2022.

Els barris s’han escollit d’acord amb criteris quantitatius i qualitatius. Indicadors quantitatius com població migrant amb renda baixa-mitjana, població amb estudis baixos, joves sense estudis, població ocupada, renda mitjana per persona i treball de baixa qualificació. I criteris qualitatius basats en la capacitat de resposta del territori tant des de l’àmbit institucional com des de l’acció comunitària. Un altre dels arguments és demostrar que la intervenció comunitària proactiva permet trencar el cercle d’exclusió.