.

Presentació del pla de neteja. Foto: Cedida

Presentació del pla de neteja. Foto: Cedida

Completat el Pla de xoc de neteja als barris, que la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja viària han portat a terme aquest estiu, la regidoria inicia aquest dimecres 6 de setembre un Pla intensiu de neteja i manteniment dels jocs infantils de la ciutat.

Els treballs, que portaran a terme de manera coordinada les Brigades Municipals i l’empresa concessionària del servei de neteja viària, es faran ara de manera immediata en 15 de les 60 zones de jocs infantils que hi ha a la ciutat. Una vegada finalitzada l’actuació se’n farà una valoració i s’estendrà a la resta de parc infantils de la ciutat, amb la voluntat de continuïtat.

A partir d’e l’execució d’aquest pla les actuacions de neteja i desinfecció es duran a terme com a mínim un cop per trimestre, i les accions de manteniment i jardineria es programaran segons les necessitats de cada parc.

El pla intensiu preveu actuar en cada parc, sempre que sigui possible, en un màxim de 48 hores. El primer dia hi actuarà l’empresa de neteja i el segon dia les Brigades Municipal fent les tasques de jardineria i de manteniment urgent de les instal·lacions de joc.

Així, les Brigades faran una inspecció prèvia per definir les tasques a realitzar i proveir-se dels materials de jardineria i mobiliari necessaris. El dia abans de l’actuació es farà un tancament perimetral del parc informant a la ciutadania dels motius.

Posteriorment, Reus Net durà a terme el dia programat les tasques de desinfecció i neteja intensiva, tant del paviment com del mobiliari i eliminarà les possibles pintades i grafitis. I, finalment, hi actuaran les Brigades, que faran les actuacions necessàries de repintat i substitució dels elements que calgui com tanques, bancs, mobiliari, papereres, fonts d’aigua o jardineria.

V.Tapias