.

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus col·labora enguany per primera vegada amb el programa de rehabilitacions energètiques de la Fundació Naturgy, que ha permès fer els arranjaments de més necessitat detectats en les auditories energètiques que fa el Punt d’Assessorament Energètic (PAE). L’objectiu d’aquesta col·laboració, que va sorgir en el si del Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de l’any 2019, és millorar l’eficiència energètica de les llars de les famílies que reben la subvenció de pobresa energètica i que presenten factures d’aigua, electricitat i gas elevades.

Fins ara, les auditories consistien en una visita del tècnic del PAE als habitatges en què feia unes recomanacions per tal d’afavorir l’estalvi energètic i la millora de l’eficiència energètica i les famílies s’havien d’encarregar de fer les actuacions recomanades. En canvi, ara, en els casos de més necessitat, els arranjaments recomanats es porten a terme sense que la família s’hagi de fer càrrec ni del cost, ni de la compra del material, ni de les actuacions. 

En concret, tot i la situació de pandèmia, enguany el PAE ha fet 40 auditories energètiques i en 10 casos s’ha detectat la necessitat de fer una intervenció. Finalment, 7 n’han estat les que complien els requisits per acollir-se al programa de rehabilitacions energètiques. 

Algunes de les actuacions que ja s’han fet o estan previstes que es facin en els pròxims mesos en aquests 7 habitatges són un canvi de finestres, d’electrodomèstics o de bombetes.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica la importància d’aquest pas endavant: «Fins ara, les auditories energètiques eren recomanacions i en alguns casos, les famílies, ja fos per què no podien afrontar les despeses o per qualsevol altre motiu, no feien els canvis recomanats. Ara, amb aquesta col·laboració ens assegurem que alguns dels habitatges que reben la subvenció de pobresa energètica millorin la seva eficiència energètica, ja que un equip de professionals s’encarrega de fer les actuacions recomanades».

Auditories energètiques

El professional del PAE que fa les auditories energètiques comprova tots els elements prioritaris que hi pot haver a una llar per tal d’assegurar un consum eficient d’energia:

  • Estat de les instal·lacions.
  • Tipus i estat dels electrodomèstics.
  • Sistema d’il·luminació.
  • Sistema de climatització.
  • Condicions de contractació dels serveis.

D’aquesta manera es poden detectar alguns punts febles o deficiències que porten a consumir més energia de la necessària i, per tant, fan augmentar el cost de la factura de subministraments. Es tracta d’evitar, d’una banda, que famílies en situació de vulnerabilitat econòmica hagin de fer front a factures elevades i, d’altra banda, un malbaratament de recursos ambientals.

L’octubre de l’any 2015, els ajuntaments de Tarragona i de Reus van signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona per al projecte preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica. Més tard, a partir de l’any 2017, amb la creació del PAE, ha estat aquest servei l’encarregat de fer les auditories energètiques. En un primer moment, es va prioritzar la visita a les llars de persones grans a qui Serveis Socials considerava que s’havia de garantir el bon funcionament dels subministraments energètics. Més endavant, es van visitar els domicilis de les famílies que havien sol·licitat la subvenció de pobresa energètica i que presentaven consums més elevats en relació amb la despesa mitjana habitual i després també les que presentaven un consum extremadament baix. En total, l’any 2019 es van fer 20 auditories energètiques i l’any 2020, 27. Enguany, se n’han fet 40, just el doble de les que es van fer el darrer any abans de la pandèmia.

Per a més informació sobre la pobresa energètica es pot consultar la web http://taulapobresaenergetica.cat

Redacció

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */