.

Una imatge del Ple de l'Ajuntament de Reus. Cedida.

Una imatge del Ple de l’Ajuntament de Reus. Cedida.

El ple de l’Ajuntament de Reus ha fet el primer pas per a la creació de la futura empresa pública de serveis funeraris de manera conjunta amb els ajuntaments de Vila-seca, Salou, Constantí.

El plenari ha aprovat l’inici de l’expedient per acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública municipal per a l’exercici de l’activitat econòmica de prestació de serveis funeraris mitjançant la constitució d’una societat mercantil de de caràcter supramunicipal. Així mateix, ha aprovat constituir i nomenar els membres d’una comissió d’estudi que avanci amb els requisits legals de la futura la societat supramunicipal.

Els alcaldes de Vila-seca, Salou, Constantí i Reus van anunciar el passat 10 de novembre que estan treballant en una fórmula de col·laboració conjunta que permeti posar a disposició de la ciutadania dels quatre municipis una oferta pública de serveis funeraris, de proximitat i qualitat i amb preus públics. Els estudis preliminars realitzats fins ara han posat de manifest que la fórmula més viable per la prestació del servei és la d’una societat municipal, de caràcter supramunicipal, participada pels quatre ajuntaments. La societat estaria oberta a l’adhesió d’altres municipis en un futur.

Els alcaldes van defensar el convenciment de les institucions que presideixen que la gestió pública, conjunta i propera és la millor manera d’oferir els serveis de qualitat que demana la ciutadania, especialment en un sector d’especialitat sensibilitat com és el dels serveis funeraris, regit per un marc legal de lliure competència.