.

Una imatge de l'inici de curs a Reus. Foto: Cedida

Una imatge de l’inici de curs a Reus. Foto: Cedida

El nou curs escolar 2023-2024 ha començat aquest matí a Reus amb 15.482 alumnes escolaritzats des d’I3 a 4 d’ESO, dels quals 5.628 són a l’educació secundària oblatòria ESO i, la resta, 2.826, al segon cicle d’infantil i primària. L’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i la regidora d’Educació i Ciutania, Pilar López, han donat aquest matí el tret de sortida al nou curs des de l’Escola Pompeu Fabra.

La principal novetat del curs 23/24 pel que fa al nivell d’I3, per tal d’atendre les necessitats d’escolarització de la ciutat i complir amb el pacte contra la segregació escolar al qual està adherit tant l’Ajuntament com el Departament d’Educació, és que la ràtio de les escoles públiques ha baixat de 20 a 19 alumnes.

Així ho ha explicat l’alcaldessa Guaita que ha manifestat que “l’educació és molt important per aquest govern perquè és una excel·lent eina de cohesió social, per compensar desigualtats i per treballar la igualtat d’oportunitats, per potenciar el talent i en el futur, el desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat”.

Amb les ràtios previstes per a aquest curs es mantenen els 48 grups d’I3 que ja hi havia el curs anterior tot i la baixada de la natalitat. La regidora Pilar López ha explica que, “en aquest sentit, el setembre de l’any passat teníem 936 matrícules i, actualment, en tenim 878. La baixada de la ràtio és un mecanisme important per a la lluita contra la segregació escolar, ja que ens permet poder fer una distribució més equilibrada dels alumnes nouvinguts pels diferents centres”.

La lluita per a l’escolarització equilibrada és un dels punts claus del mandat, així com també, l’impuls de zones d’ombra i que determinats centres escolars puguin esdevenir refugis climàtics, el servei de Patis Oberts Dinamitzats, o l’oferta provinent del Pla Educatiu d’Entorn.

Participació de la comunitat educativa

El  Consell Educatiu de Ciutat és l’ òrgan de participació i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat que inclou  més agents de la comunitat educativa, amb una mirada més àmplia de ciutat per tenir en compte aquells agents d’educació no formal i informal que treballen per l’educació local. Al juny de l’any 2022 es va fer el procés electoral i de designació dels membres que en formaran part. Durant el curs 2023-2024 s’anirà reunint en Plenari i alhora si es decideix  es crearan grups de treball  com ja es va fer durant el curs anterior.

La ciutat compta també, des de fa més de vint anys, amb un Consell Municipal d’Infants que forma part del programa educatiu Infants Ciutadans i que treballa aportant propostes al Consistori i a la ciutat. Aquest any 2023 es va aprovar el seu reglament de funcionament i en breu entrarà en vigor.

Activitats i Recursos Educatius (ARE)

El programa ARE posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat eines i activitats per tal d’eixamplar els recursos de què disposen per desenvolupar el currículum i que permeten incrementar les experiències de l’alumnat en els diferents àmbits i multiplicar així les seves oportunitats d’aprenentatge, esdevenint un instrument per a construir coneixement partir de l’experiència, per al treball en valors i per la construcció d’una ciutadania activa i crítica.

Aquest conjunt de propostes ajuden a treballar una escola per l’equitat i les oportunitats educatives, en xarxa, de proximitat i arrelada a la ciutat. Es fa a partir de la implicació dels serveis municipals, entitats de ciutat, empreses i altres ens en què participa l’Ajuntament, des del treball transversal i connectat.

En breu també es podrà anar consultant el catàleg en el següent enllaç, el qual es va completant durant el curs: https://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius-are.

Pla Educatiu d’Entorn

L’Ajuntament de Reus i el Departament d’Educació han signat aquest estiu del 2023 el conveni per continuar oferint el Pla Educatiu d’Entorn a la ciutat de Reus. Entre el mes de setembre i octubre s’ha de celebrar la Comissió representativa institucional en la qual es fa una primera proposta d’actuacions per al curs actual. Aquest pla fa  èmfasi en les activitats fora de l’horari lectiu adreçada a l’alumnat, en l’acompanyament a docents per a la implantació d’activitats didàctiques a l’aula que fomentin l’ús del català, la lectura, la metodologia del treball per projectes, i el suport a la tasca educa tiva de les famílies amb eines com el Passaport cultural, la formació, la mentoria, els circuits d’orientació i altres.

V.Tapias

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */