.

Contenidor de roba usada a Reus. Foto: Cedida

Contenidor de roba usada a Reus. Foto: Cedida

Reus ha recollit durant el primer semestre d’enguany 86.629kg de roda usada solidària mitjançat els 45 contenidors distribuïts a la ciutat. La xifra representa un augment del 3,81% respecte al mateix període de l’any anterior (83.448kg). L’Ajuntament de Reus i la Fundació Humana van signar el març de 2015 l’ampliació del conveni signat el 2007 per a la prestació del servei i la instal·lació de 4 contenidors més de recollida de roba usada a la ciutat.

La recollida de tèxtil és un servei gratuït i significa un estalvi en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans. La reutilització i el reciclatge de tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient, atorgant una segona vida a una peça que d’una altra manera aniria a parar a l’abocador. Les 86 tones recollides durant el primer semestre a Reus representen un estalvi de 274 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix.