.

Imatge virtual de la plaça on hi haurà l’aparcament subterrani de la Hispània

L’Ajuntament de Reus aprovarà la setmana que ve els projectes executius de l’edifici d’habitatges i equipament, i de l’aparcament subterrani de la Hispània, redactats per les empreses municipals Redessa i Reus Mobilitat i Serveis, respectivament. La Comissió Informativa de Serveis Territorial va informar ahir favorablement als dos acords que dimecres que ve passaran a votació de la Junta de Govern Local. L’acord ve després del que el passat dilluns va permetre aprovar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació.

La transformació urbana de la zona de la Hispània es defineix a partir de quatre idees principals:

Aposta clara pels usos cívics.
Permeabilitat de la trama urbana.
Dotació de noves places d’aparcament.
Promoció d’habitatges amb protecció pública.
Habitatge amb protecció oficial
Els projecte executiu de l’edifici d’habitatges preveur la creació de més de 8.100m2 d’habitatge, dels quals 7.700 estan destinats a habitatge protegit i la resta, 400 m2, seran per a habitatge lliure. Això equival a 60 habitatges HPO (48 gestionats per l’Ajuntament, a través de REDESSA i 12 de gestió privada) i 3 habitatges de renda lliures.

Els 48 habitatges de lloguer social, tenen entre 2 i 3 habitacions, amb les següents característiques:

18 habitatges de 65 m2, amb 2 habitacions
18 habitatges de 55 m2, amb 2 habitacions
12 habitatges de 75 m2, amb 3 habitacions
Estan previstos 3 edificis: el de gestió privada, de 3 plantes; i els de gestió pública, de 4 i 5 plantes.

El projecte s’ha treballat amb criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental: s’han tingut en compte estratègies d’arquitectura passiva, per reduir la demanda energètica dels habitatges; s’han triat materials naturals i reciclables; i s’ha treballat la utilització d’energies renovables, com plaques solars i aerotèrmia.

Igualment, s’han tingut en compte criteris de convivència (es potencien els espais intermedis entre el carrer i l’habitatge i les zones comuns, que complementen els habitatges i es converteixen en una extensió dels mateixos) i la versatilitat.

L’equipament

El projecte preveu 1.100m2 d’equipaments, en un espai lluminós i polivalent que compta amb una exterior propi amb accés des de la plaça, la Riera d’Aragó i el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró.

Els usos del nou equipament encara estan per definir.

Aparcament de 340 places

L’aparcament subterrani Riera tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. L’equipament es projecta totalment independent dels habitatges de les plantes superiors, tant en funcionament, horaris, gestió i instal·lacions.

L’entrada i sortida de vehicles, es fa a través d’una rampa de doble carril situada a la Riera d’Aragó. Per a l’accés de vianants s’han definit 3 mòduls d’escales amb ascensors: Un al c/Josep Maria Arnavat i Vilaró, el segon al costat de la entrada per la nova plaça que es crearà damunt de l’aparcament i el tercer proper al Raval de Sant Pere.

L’aparcament tindrà 340 places: 100 places al soterrani -1, 6 de les quals adaptades; 115 places al soterrani -2, 3 adaptades; i 124 places al soterrani -3, 3 adaptades.

L’execució del projecte aprovat preveu la instal·lació de 10 places amb carregador per cotxe elèctric a la planta soterrani -1; si bé també es farà la preinstal·lació a 52 places al soterrani -1, 45 places al soterrani -2 i 54 places al soterrani -3.