.

El lot consta de 10.000 tones de combustible per a aviació amb component bio, l’ús del qual suposarà que s’eviti l’emissió a l’atmosfera de 630 tones de CO2, l’equivalent a 55 vols Madrid-Barcelona. Foto: David Oliete.

Repsol ha completat amb èxit la fabricació del primer lot de biocombustible per a aviació produït al Complex Industrial de Tarragona. Amb aquesta fita, la companyia avança en la producció de combustibles amb baixa petjada de carboni per a sectors com l’aeronàutic, on alternatives com l’electrificació no són viables en aquests moments.

La producció d’aquest biojet s’ha dut a terme al Complex Industrial de Repsol a Tarragona i se suma a la fabricació de més lots de biocombustible per a aviació que s’estan realitzant en altres complexos industrials del grup a Espanya. En un futur proper, Repsol durà a terme iniciatives en què es facin servir biocombustibles a partir de residus.

El lot fabricat a Tarragona a partir de biomassa, consta de 10.000 tones de combustible d’aviació -l’equivalent al consum de 145 vols Barcelona-Los Angeles- i ha superat les exigents proves que requereixen aquests productes. Compta amb un contingut bio inferior al 5% per complir amb els requisits de qualitat establerts per les especificacions internacionals i el seu ús evitarà l’emissió de 630 tones de CO2 a l’atmosfera, l’equivalent a 55 vols Madrid-Barcelona.

A Espanya, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima reconeix que els biocarburants constitueixen la tecnologia renovable més àmpliament disponible i utilitzada en l’actualitat al transport. Per a l’àmbit de l’aviació, el biojet, obtingut a partir de biomassa o residus, és avui dia l’única alternativa i està inclòs a la llista de combustibles sostenibles.

Davant la importància que juguen els biocombustibles en la reducció d’emissions, Repsol va començar a treballar fa anys en diferents solucions de baixa petjada de carboni aplicades al transport.

L’impuls dels biocombustibles, junt amb la generació renovable, els combustibles sintètics, l’hidrogen renovable, l’autoconsum i l’economia circular, és un dels eixos de treball de Repsol per assolir l’objectiu de neutralitat de carboni l’any 2050.

En el cas d’aquest biojet, s’han realitzat proves per determinar la matèria primera més adequada, amb l’objectiu d’assolir els exigents requisits del combustible per a aviació Jet A1 pel que fa a comportament a baixes temperatures i controls addicionals de qualitat. Així mateix, es van dur a terme nombrosos tests per determinar la concentració de biocombustible, les condicions i unitat de producció més adequada per a la seva fabricació.

Pla Estratègic Repsol 2021 – 2025

El passat 26 de novembre, Repsol va presentar el seu Pla Estratègic per al període 2021-2025, que marca la transformació de la companyia en els propers anys i suposarà una acceleració en la transició energètica per continuar avançant amb èxit en l’objectiu de ser zero emissions netes el 2050.

Els complexos industrials de Repsol seguiran evolucionant per transformar-se en hubs multienergètics, capaços de generar productes de baixa, nul·la o fins i tot negativa petjada de carboni, i d’impulsar nous models de negoci basats en la digitalització i la tecnologia.

Per abordar aquest procés de transformació, la companyia es recolzarà en quatre grans pilars: l’eficiència energètica, l’economia circular, l’hidrogen renovable i la captura i ús de CO2.

Redacció