.

Els treballs han consistit en la revisió de 675 equips i la posada en marxa de projectes per valor de 100 milions d’euros. Foto: Cedida

Repsol ha finalitzat la parada programada de manteniment de les unitats d’OPSM (Òxid de Propilè/Estirè Monòmer) i derivats (Poliols polimèrics, Poliols flexibles i Glicols), dins l’àrea de química derivada del complex industrial a Tarragona. S’hi han realitzat un total de 771.000 hores/persona. Amb un pressupost total de 150 milions d’euros, aquesta parada programada ha estat la més gran de la història del complex pel que fa al seu pressupost.

Els treballs han consistit en la revisió de 675 equips i la posada en marxa de projectes per valor de 100 milions d’euros, que milloraran la competitivitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions i possibilitaran evitar l’emissió de 104.000 tones de CO2 anuals. L’actualització tecnològica del cremador de la torxa, els treballs per a l’electrificació d’elements clau de la planta i la instal·lació de nous Oxidadors Tèrmics Regeneratius són algunes de les principals actuacions que s’han realitzat a la planta d’OP/SM.

El màxim respecte al medi ambient i la seguretat han marcat la parada, que ha involucrat una mitjana diària de 2.105 treballadors, amb puntes màximes de 2.814 persones, addicionals a les 1.700 (entre personal propi i d’empreses col·laboradores) que diàriament accedeixen a treballar al complex de manera habitual. En total, doncs, els dies de màxima afluència durant la parada, han accedit al complex industrial més de 4.500 persones.

S’han assolit els objectius de zero accidents personals, zero accidents industrials i zero incidents mediambientals. Aquest èxit és el resultat directe de la dedicació, l’esforç i el treball en equip de més de 130 persones (incloent personal propi de la Coordinació de Seguretat de la Parada, i tècnics de prevenció de les empreses de serveis) compromeses amb la seguretat i l’excel·lència, que han estat crucials en la transmissió d’informació, la vigilància de les feines i, sobretot, en la creació d’un entorn de treball segur per a tothom.

La parada ha involucrat una mitjana diària de 2.105 treballadors, amb puntes màximes de 2.814 persones. Foto: Cedida

La seguretat i la salut de les persones són la màxima prioritat de Repsol i sens dubte la bona tasca realitzada per la Coordinació de Seguretat ha estat clau per aconseguir les metes de seguretat.

En motiu del final de la parada, el director del complex industrial, Javier Sancho, ha destacat que “una fita determinant assolida durant la parada ha estat la consecució de l’objectiu de zero accidents”. Sancho també posat èmfasi en que “aquest èxit no només reflecteix el nostre compromís amb la seguretat i la salut a la feina, sinó també l’eficàcia de les nostres pràctiques i la professionalitat i dedicació incansable del nostre equip”.