.

Repsol realitza avui un simulacre d’emergència general a l’àrea de Química. El simulacre, que activarà les sirenes del complex, s’iniciarà a les 15:15 hores i finalitzarà a les 16:45 h.

Per a la companyia, els simulacres tenen diversos objectius: entrenar les persones més directament involucrades en les tasques de seguretat i en la lluita contra incendis; recordar al personal les seves tasques, funcions i accions en un cas d’emergència; revisar i comprovar els plans de seguretat i processos establerts; revisar les actuacions i coordinació dels grups i revisar el funcionament dels sistemes d’emergències.

Els simulacres d’emergència a Repsol formen part de les pràctiques establertes de forma permanent, per tal de mantenir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Es realitzen en els establiments industrials per comprovar l’eficiència de tots els dispositius i protocols d’actuació. A part del simulacre d’emergència general d’avui, al Complex Industrial de Repsol a Tarragona, s’hi duen a terme anualment, més de 200 simulacres de diferent format.

La realització d’aquest simulacre s’ha comunicat amb antelació a les administracions competents i a les entitats i col·lectius amb els que l’empresa manté canals oberts de comunicació.