.

Imatge dels nous becaris de Repsol. Foto: Cedida

Imatge dels nous becaris de Repsol. Foto: Cedida

El Complex Industrial de Repsol a Tarragona ha celebrat l’acte de benvinguda amb els nous becaris que realitzaran les pràctiques a la companyia. El director del Complex Industrial, Josep Francesc Font, i el subdirector de Gestió de Recursos, Xavier Favá, van ser els encarregats de donar la benvinguda als estudiants, i un equip de tècnics del Complex van dirigir l’acte, guiant als futurs professionals a través de les instal·lacions i explicant-los els diferents processos de producció de cadascuna de les plantes.

Enguany, vint-i-quatre estudiants han estat seleccionats per poder realitzar pràctiques. Aquestes pràctiques representen per a aquests estudiants una excel·lent oportunitat de complementar els seus estudis amb l’experiència laboral en una empresa com Repsol.
De ben segur que el seu pas pel Complex aportarà punts de vista diferents i idees noves que col·laboraran en el procés de millora continuada que du a terme Repsol.