.

Una imatge d’arxiu del carrer Unió. Foto: Cedida

Propietaris de locals comercials de les comarques de Tarragona estan acordant rebaixar a la meitat el preu del lloguer als llogaters que els ho han demanat davant el panorama d’inactivitat econòmica que viuen i responent així a les peticions que aquests cursen de veure’s alliberats del pagament total de les quotes.

És una de les fórmules típiques que s’estan vivint aquests dies a la demarcació, segons constata la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona. El seu gerent, Héctor Ruana, assegura a Tarragona21 que la institució està fent de mediadora en molts d’aquests casos, sigui per la part de la propietat o del llogater, i que s’estan trobant que ‘en general, els propietaris faciliten l’ajornament del pagament del lloguer o la seva reducció‘.

En el primer cas es tracta d’acordar que no es farà el pagament fins que no passi la crisi, i en el segon, directament es condona la meitat del pagament mensual sense compensació posterior un cop acabi la crisi. ‘Hem detectat que els llogaters de locals comercials estan demanant una reducció de la renda o la seva moratòria, i la resposta majoritària dels propietaris és molt positiva perquè estan molt conscienciats del que està passant’, destaca Ruana.

La pròpia Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, quan rep una petició d’un llogater en aquest sentit ja s’adreça al propietari situant-li en el context, i la resposta és favorable. La corporació, que abraça els territoris de Tarragona, Valls i Tortosa, porta fetes més de 50 gestions.

Cada casuística és diferent, però, i també es donen casos de propietaris -com ara pensionistes- que necessiten compensar la seva pensió amb els ingressos del lloguer i als qui no els és possible fer reduccions.

D’altra banda, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya està aconsellant als propietaris, ‘atenent les circumstàncies totalment extraordinàries que estem vivint’, la ‘màxima sensibilitat‘ davant la situació, i que s’analitzi cada cas en particular per facilitar un acord entre propietari i llogater, per tal d’ajornar o reduir totalment o parcialment les rendes a les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica durant la situació d’alarma.

Estem vivint moments d’una dificultat extrema, conseqüència de les múltiples afectacions econòmiques, laborals i socials del Covid-19 i la seva ràpida propagació’, afirma la cororació.

El Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya considera que la moratòria en el pagament del lloguer en el parc públic d’habitatges de la Generalitat seria un bon exemple de les possibles solucions immediates per aquelles situacions de vulnerabilitat, conseqüència de la sobtada
reducció d’ingressos. Mentre sigui vigent la situació d’estat d’alarma, aquestes rendes no s’abonarien i es prorratejarien durant dotze mesos en els successius rebuts mensuals, una vegada finalitzada aquesta situació d’excepcionalitat.

Les Cambres de la Propietat de Catalunya, una vegada més, volen posar de relleu ‘que hauria de ser el sector públic‘, mitjançant la necessària aplicació de recursos pressupostaris, ‘qui assumís aquesta càrrega econòmica que han de suportar els propietaris’. En països de la UE, com
Alemanya que ja compta amb un ampli sistema de suport per al pagament de lloguer a les famílies jubilades o en situació d’atur de llarga durada, estan ja ultimant propostes legislatives per a protegir les persones que no puguin pagar les rendes temporalment, a conseqüència del Covid-19.

Jaume Garcia