.

Des de fa uns dies, el sector professional de la infermeria a tot el territori de Tarragona veu amb alarma i preocupació com s’aixequen veus que demanen nous espais de competències per al sector de la farmàcia comunitària. Com ja van expressar els seus corresponents estatals, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona vol cridar l’atenció sobre el “risc” de desvirtuar el paper del professional de la infermeria que suposen aquestes demandes, que pretenen obrir nous camps d’intervenció per a la farmàcia. No es comprèn que es vulgui modificar el model actual de seguiment de la medicació dels pacients, o la intervenció i atenció a domicili, sense que ho justifiqui cap nou escenari o necessitat.

Les col·legiades i col·legiats de les comarques de Tarragona es reivindiquen “experts en pacients, en atenció integral a la persona” més enllà d’altres professions que poden estar molt ben formades en “característiques i indicacions de principis actius i medicaments comercials”, ja que no s’ha d’oblidar que les farmàcies són “establiments sanitaris privats”, per bé que integrats en una xarxa complexa que compon el sistema sanitari en conjunt.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es declara “estupefacte” que s’estiguin duent a terme amb normalitat assajos sobre acompanyament al pacient crònic a domicili per part de personal de farmàcies, tal com està succeint en àrees del País Basc i comunitat Valenciana, on s’han iniciat proves pilot. En realitat, segons el Col·legi, el problema de fons és que “existeix una dotació insuficient en personal d’infermeria, cosa que va en detriment de qui viu amb una malaltia crònica, persones que només a Catalunya superen el 38% de la població adulta”. De fet, són moltes les professionals col·legiades que confien que aquesta iniciativa, mancada d’evidència sobre la seva efectivitat, finalment serà revertida i es desestimarà.

Convé recordar, tal com assenyala l’Enquesta duta a terme en 800 domicilis per la Taula espanyola de la professió infermera, que el 90% de les persones que viuen amb una malaltia crònica manifesten que volen ser ateses i rebre seguiment per part de personal format i titulat en infermeria i medicina. Aquestes persones atorguen una qualificació de 9 sobre 10 quan es tracta de valorar l’atenció que reben, i quan judiquen el suport per part dels professionals infermers en el control dels fàrmacs que se’ls ha prescrit.

Per tot això, el Col·legi expressa de nou la seva intenció de dur a terme una defensa a tots nivells dels valors de la professió infermera, dels àmbits en què la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries estableix que ha de desenvolupar la seva tasca de servei a la ciutadania, com també de l’expertesa que té en el proveïment de cures, suport a pacients complexos, i la seva orientació creixent a promoure millores de salut en la comunitat, com a agent clau dins del sistema sanitari català.

Un compromís amb la professió i la ciutadania

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de de Tarragona reuneix més de 4.000 professionals col·legiades i compta amb seus a Tarragona i Tortosa, oferint serveis a tots nivells i fent una defensa activa de les necessitats sanitàries a casa nostra així com responent a les expectatives de millora i innovació d’una professió clau per a la salut de la ciutadania com és la infermeria.

www.codita.org