.

Imatge de l’accés al Moll de Llevant. Foto: Cedida

Aquest dimecres 13 de setembre el Port Tarragona reobre l’accés del moll de Llevant després de dur a terme una actualització i millora dels accessos de control. També el contracte ha tingut en compte l’actualització dels sistemes de control de la llotja de pescadors-varador del Port.

El propòsit principal dels treballs és el de garantir l’accés, d’entrada o sortida al recinte portuari, de les persones acreditades durant les 24h els 365 dies l’any. A més per les persones no acreditades el sistema permet la gestió remota de l’accés des del CCV de la policia portuària, de tal forma que el cos policial podrà decidir permetre o no l’accés.

Els treballs s’han executat en un període de 6 mesos amb un pressupost total de 519.380€ (amb IVA) per l’empresa Altech Solutions and Consulting SL.

Per tal de permetre i garantir l’accés de les persones acreditades al recinte portuari i a la llotja de pescadors-varador del Port de Tarragona i, per tal que les persones no acreditades puguin gestionar el seu accés en temps real mitjançant l’accés remot des del CCV (Centre de Comandament de Vigilància) de l’edifici de la policia portuària, s’ha implementat el desenvolupament de nous equipaments tecnològics d’informació i control en les instal·lacions detallades anteriorment.

La seguretat industrial a les instal·lacions del Port de Tarragona és un compromís intrínsec al desenvolupament de l’activitat portuària, destaca l’organnisme, que treballa “convençut en el projecte de futur que va iniciar en l’àmbit de la seguretat i protecció portuària i ho fa “compromès amb el sistema de seguretat pública i amb el territori”. La reobertura del moll de Llevant amb la seva actualització dels sistemes de seguretat n’és un exemple de com la gestió de la seguretat pública i privada, abastant aspectes de seguretat tecnològica i mediambiental, la protecció civil i la protecció portuària, “són vitals per fer d’un port segur un port més eficient”.

Objectiu del nou sistema

Durant aquest temps s’ha treballat per implementar un nou disseny i desenvolupar un nou sistema tecnològic per a informar i controlar dels vehicles i persones que accedeixin a la Confraria de pescadors i al recinte portuari, en general, des de l’accés del Moll de Llevant situat al costat de la Marina Port Tarraco.

La implementació ha desenvolupat un sistema de validació de targetes d’accés de les persones conductores i de les matrícules dels vehicles. També ha desplegat un sistema de control d’obertura de les barreres, un nou sistema de registre en base de dades dels accessos i els seus intents d’accés i, un sistema de monitorització i control remot.

/* JS para menú plegable móvil Divi */