.

Imatge de l'accés principal a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Foto: ACN

Imatge de l’accés principal a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Foto: ACN

La vaga convocada per avui pel sindicat Metges de Catalunya i la Intersindical-CSC per al conjunt dels professionals del sistema de salut de Catalunya, a partir de les 00.00 hores del dia 25 de gener, i amb dades de fins a les 09.30 hores, ha tingut un seguiment en el torn de nit, amb un 31% de les entitats proveïdores reportades incloses les de l’ICS, en el personal facultatiu d’un 0,0% i a la resta de personal d’un 0,2%. Així s’apunta des del Departament de Salut de la Generalitat. Si ens fixem en les regions sanitàries del Camp de Tarragona, el seguiment ha estat del 0%.

Pel que fa al torn de matí, amb un 47,0% de les entitats proveïdores reportades, el seguiment dels facultatius ha estat d’un 17,5% i en la resta de personal ha estat d’un 0,8% en el conjunt de Catalunya. A la regió sanitària del Camp de Tarragona, el seguiment ha estat del 23,1% entre els facultatius i d’un 0,2% entre la resta de personal.

Pel que fa a la vaga als centres d’atenció primària, a partir de les 00.00 hores del dia 25 de gener, i amb dades de fins a les 09.30 hores, el seguiment en el torn de nit és del 0% tant pel que fa al personal facultatiu com a la resta.

En el torn de matí, el seguiment en el personal facultatiu ha estat d’un 33,5% i en la resta de la plantilla d’un 3,4% en el total de Catalunya.