.

.

TOTS 21


Imatge dels treballs que es duen a terme al parc. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, porta a terme aquesta setmana un pla d’actuació especial de neteja i manteniment del parc Gandhi, a través del treball coordinat de l’empresa concessionària dels serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, les Brigades Municipals i el servei de Jardineria.

El pla, que incidirà en el mobiliari urbà, els elements de jocs infantils, la jardineria i els espais no vegetals, és fruit de l’escolta activa del govern de Reus, les visites de proximitat als barris i les reiterades queixes veïnals.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma: “El parc Gandhi necessitava una posta a punt en profunditat. I això és el que hem programat aquesta setmana, amb una actuació intensiva dels diferents serveis municipals implicats, per tal de deixar l’espai en les condicions que es mereix i ens reclama la ciutadania”.

El Pla d’actuació especial s’inicia aquest dilluns 12 de febrer, amb la previsió de finalitzar divendres que ve. Les actuacions que es portaran a terme són:

Serveis de Neteja: Neteja de mobiliari divers com fanals, enllumenat i bancs; i neteja dels espais no vegetals.

Brigades Municipals: Pintada de mobiliari divers com fanals i bancs, etc, substitució de cartelleria del parc, substitució de la goma malmesa de les muntanyetes, retirar del paviment del voltant dels arbres que està aixecat.

Servei de Jardineria: Extracció de l’arbre mort, reparació de la xarxa de reg que està aixecada, neteja de fulles els parterres, replantació, neteja de restes vegetals als espais enjardinats, i neteja de camins i/o marcació d’altres amb sauló.