.

A mesura que els mesos passen inexorablement, la nebulosa que envolta l’organització dels Jocs 2017 no només no escampa, sinó que es fa densa, cada cop més difícil de penetrar. La preocupació que des del nostre grup municipal hem reiterat sobre el llegat negatiu dels Jocs, en forma d’hipoteca per a futures generacions, no remet, sinó que s’aguditza.

Dijous passat, hores abans del ple, els grups de l’oposició vam rebre la documentació d’una proposta de concessió d’una empresa privada, Santa Gadea, per gestionar l’espai i els equipaments del que es coneix com a Anella Mediterrània. De fet, la documentació que en poques hores vam anar acumulant incloïa la proposta inicial, respecte a la qual els informes dels serveis jurídics i administratius municipals i del mateix Patronat Municipal d’Esports, alertaven sobre qüestions molt rellevants, i les modificacions finals.

En aquestes circumstàncies, sense que els serveis municipals haguessin pogut tornar a analitzar la proposta, l’equip de govern utilitza la seva majoria, amb el suport de C’s, per aprovar l’exposició pública d’una proposta d’una empresa privada. Segur que aquesta actuació inicial s’ajusta a la legalitat, però segur que és un tracte excepcional. Les propostes de concessió a empreses privades no es porten normalment a exposició pública si no hi ha la voluntat inicial d’implementar-les, encara menys quan no han estat informades favorablement. A sobre, tenen la barra de dir que aquesta empresa no està tenint un tracte de favor.

Pau Ricomà és portaveu Grup Municipal ERC-MES-MDC.

Pau Ricomà és portaveu Grup Municipal ERC-MES-MDC.

Tindrem temps sobrat d’explicar-ne els detalls, les contradiccions i els punts foscos. Només per situar la naturalesa de l’operació fixarem els elements bàsics. L’Ajuntament, per començar, hi aporta els més de 10 milions que costarà l’urbanització de l’espai, més els corresponents a una part del pla parcial conegut com d’IKEA, sobre el que encara s’han de resoldre diferents litigis i no sabem quin cost li suposarà a l’Ajuntament; també hi posarà les actuals pistes d’atletisme i el pavelló esportiu de Camp Clar. L’empresa es compromet a fer inversions en piscina, tres camps de futbol i una residència d’esportistes, per un import màxim de 15 milions, a canvi d’obtenir la concessió de la gestió de tots els espais durant 40 anys; els de nova construcció i els que ja hi ha. Com per les seves projeccions el compte de resultats serà negatiu, l’Ajuntament els haurà de pagar més de 2,5 milions d’euros l’any. És clar que si el compte de resultats els és positiu, l’Ajuntament també haurà de pagar els 2,5 milions. És a dir, perquè ens facin una inversió màxima de 15 milions, ens comprometem a pagar-ne més de 100. Tot això si la cosa no s’enreda més, que es pot enredar. L’empresa hi guanya en qualsevol situació i naltros, els nostres fills i els néts dels que ja en tenim ho pagarem.

Com els diners són un bé molt preuat i escàs, que no es multiplica com els pans i els peixos de la paràbola, aquests diners s’hauran d’extreure del pressupost d’altres serveis: educatius, culturals, socials, esportius, de neteja, cura de jardins, impuls econòmic, etc. Durant 40 anys.

Algú es preguntava què hi faria el PP al govern de la ciutat. Ho estem començant a veure. De la mateixa manera que veiem un PSC rendit i un alcalde que ha venut l’ànima al diable, que diu que això de dretes i esquerres són prejudicis ideològics i que no sap o no vol veure que la corrosió s’ha començat a estendre.

Pau Ricomà
Portaveu Grup Municipal ERC-MES-MDC