.

Parcs Químics proporcionarà al Port de Tarragona el servei de lluita contra la contaminació marina accidental generada per substàncies potencialment perilloses

Parcs Químics proporcionarà al Port de Tarragona el servei de lluita contra la contaminació marina accidental generada per substàncies potencialment perilloses

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset, i el president de l’Associació Parcs Químics de Seguretat, Francisco Javier Castillo, han signat avui divendres, dia 5 d’abril un contracte pel qual el Parc Químic de Seguretat es farà càrrec de la prevenció, control d’emergències i extinció d’incendis, així com de les actuacions per contingències marines accidentals, a la zona de servei del Port de Tarragona, que es realitzarà de manera coordinada amb les diferents administracions amb competències en aquestes matèries, als termes establerts a la normativa d’aplicació vigent, amb equips especialitzats de primera i segona intervenció, dins de les funcions recollides als plans de contingència d’aplicació, Pla d’autoprotecció del Port de Tarragona.

Aquest contracte dóna continuïtat a la línia de treball que desenvolupa l’Autoritat Portuària, i que incideix en la capacitat de resposta especialitzada enfront de les emergències maritimoterrestres, que puguin produir-se en el recinte portuari, així com enfront d’episodis de contaminació marítima. Igualment es continua potenciant la participació dels Parcs Químics de Seguretat en la realització d’activitats preventives, formatives, realització d’exercicis i simulacres, així com el reforç de les actuacions de coordinació amb altres cossos d’intervenció i direcció de l’emergència.

Com a prestador del servei, l’Associació Parcs Químics de Seguretat, compta amb àmplia experiència, una plantilla de professionals amb alt grau d’especialització i formació en el marc de la gestió d’equips d’intervenció en emergències, enfront de la tipologia de riscos propis del recinte portuari i de la indústria química.

Així doncs, Parcs Químics proporcionarà al Port de Tarragona el servei de lluita contra la contaminació marina accidental generada per substàncies potencialment perilloses, oferint serveis relacionats amb la prevenció, la formació i el manteniment dels mitjans materials destinats a aquestes tasques. La durada d’aquest contracte serà de 5 anys.