.

.

TOTS 21

La reunió del Grup de Treball ha estat virtual. Foto: Govern

El delegat del Govern i director del PLASEQTA, Òscar Peris, ha convocat alcaldes, empreses químiques i altres agents vinculats en la gestió de les emergències químiques al Camp de Tarragona en una reunió del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil, constituït  el passat mes de juny amb la voluntat que fes seguiment de la implantació al territori del pla d’emergències químiques.

La reunió, en la qual també hi ha participat la directora General de Protecció Civil, Isabel Ferrer, s’ha donat compte del recull d’esmenes fetes pels diferents ajuntaments durant el període d’al·legacions i de les modificacions, de caire tècnic, que s’incorporaran al document del PLASEQTA aprovat el passat 10 de març.

En aquest sentit, el delegat del Govern ha volgut agrair la implicació dels ajuntaments  per les aportacions  que han fet al document inicial. “Aquest és un pla de tots i totes, no és un pla que ens ve imposat sinó que ens l’hem de sentir nostre i fer-hi sempre que es consideri necessari  propostes per millorar-lo”, ha dit Òscar Peris. En aquest sentit, també ha recordat que es tracta d’un document viu i en constant revisió que anirà incorporant les modificacions que calguin.

Per la seva part la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha volgut posar en valor la feina que s’ha fet per  posar en marxa el nou pla d’emergències en un context tant complicat com l’actual, on la gestió de la pandèmia ha obligat a fer un esforç ingent per tenir-lo enllestit en un temps record.

Ara, tot i la càrrega de treball que ha suposat la gestió de l’emergència, s’ha pogut tirar endavant la revisió del pla i, tal i com s’ha informat als alcaldes, ‘en breu’ (segons recollia la not de premsa enviada des de la delegació del Govern) es donarà a conèixer el nou calendari d’inversions.

Recordar que el Grup de Treball l’integren representants de tots els organismes de la Generalitat implicats en el pla d’emergències, els 29 municipis que formen part del PLASEQTA i les empreses del sector químic. L’objectiu del grup es vetllar per l’operativitat del pla, tant pel que fa a la seva implantació com per les especificitats d’aplicació i mecanismes de coordinació entre els organismes integrants.

Redacció