.

.

TOTS 21


Una imatge clàssica: dipositar un aparell electrònic al costat dels contenidors

Són pocs, però fan mal a la ciutat i generen un cost econòmic de 600.000 euros a l’any. L’Ajuntament assegura que no vo, recaptar més, i de fet, la nova normativa cívica redueix les sancions econòmiques i s’aposta per la pedagogia. La línia marcada per l’equip de govern respecte a l’incivisme -contestada per l’oposició- se seguirà imposant i en plena crisi no es vol castigar econòmicament als incívics… fins que no hi hagi més remei. Així, el tarannà d’esquerres que volen aplicar els regidors Carles Castillo i Joan Sanahujes a aquesta mesura marcarà la pauta.

Des del mes d’agost de 2012, el departament de Neteja pública de l’Ajuntament de Tarragona, i Guàrdia Urbana, realitza una campanya permanent de neteja pública que inclou tasques de control vigilància i denúncia dels comportaments contraris a les ordenances municipals, en matèria de gestió de residus per part dels particulars i establiments comercials. La campanya informativa ha aconseguit disminuir aquestes conductes, però el consistori vol eradicar “els comportament d’alguns incívics”.

La Part Alta és la zona més afectada per aquest tipus d'incivisme

El conseller d’Espais Públics, Joan Sanahujes, i el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo, han informat aquest matí sobre els objectius d’aquesta campanya de neteja pública. “No hi ha una afany recaptatori sinó informatiu”, han dit. “S’entén que cada vegada que algú -de forma reiterada- deixa els residus fora de lloc i de l’hora, està llençant diners públics perquè mantenir la ciutat neta té un cost i ens estalviaríem uns 600.000 euros a l’any”, ha afirmat Joan Sanahujes, conseller de Neteja Pública.

La nova normativa ha fet baia de103 a 24 les sancions imposades, amb dades del setembre-desembre de 2012, en el primer cas, i del segon semestre de 2013, en el segon cas.

El 62,72% de les sancions han estat d’origen comercial, és a dir, per actes incívics relacionats amb comerços. El 37,3% restant han estat d’origen domèstic, per actes incívics de ciutadans particulars. La majoria de sancions, el 48,5% han estat per bosses de brossa trobades fora del contenidor, quan dins el contenidor hi ha lloc. El 30,7% han estat per caixes de cartró trobades fora del contenidor. Mentre que un 7,69% han estat per bosses de brossa trobades fora de les papereres mòbils de la Part Alta, quan dins les papereres hi ha lloc.

Sancionar els qui insisteixen

Les sancions econòmiques s’aplicaran a les persones i comerços que dipositin els residus fora dels contenidors i altres llocs habilitats i fora de l’horari establert, que després de ser informats segueixin incomplint les ordenances.

Cal tenir en compte que el passat mes de novembre de 2013 es van modificar els imports de les sancions de la Ordenança General de Convivència ciutadans i us dels espais públics. Així, l’import de la majoria de sancions ha passat de 250€ a 100€ euros.Per tant, s’han reduït 150€. “Creiem que ha de prevaldre l’educació per damunt de la sanció. Per tant, es tracta d’una campanya fonamentalment informativa i contra l’ incivisme. L’educació va afegida a les rebaixes de les sancions. No volem que en aquesta època econòmica repercutir sobre l’economia familiar”.

Precisament, la norma general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona determina que la brossa i les deixalles s’han de dipositar en els contenidors corresponents, contingudes en bosses homologades que evitin la seva dispersió, i en l’horari fixat per l’Ajuntament.

La Part Alta, principal focus

Les mesures afectaran a tots els barris de la ciutat amb especial a la Part Alta i centre ja que es tracta de les zones més turístiques i d’interès patrimonial de la nostra ciutat, “essent l’impacte de l ’incivisme en aquestes zones molt més visible”. Gràcies a la ciutadania  ha disminuït l’incivisme, assegiura el consistori, “encara que sempre hi ha aquella persona que necessita ser corregida pel bé de tots”. Actualment cada dia es recullen, de mitjana  a tota la ciutat, uns 6.000 kg de brossa que la gent deixa fora dels contenidors i llocs habilitats, ja siguin mobles en qualsevol punt de la via pública, bosses i cartrons fora dels contenidors, etc.

A la Part Alta actualment es recullen uns 300 kg de brossa al dia de residus incontrolats, la majoria residus llençats a la via pública i fora de les papereres mòbils. Abans de la campanya sancionadora, iniciada per aquest motiu al 2012, es recollien uns 2.000 kg al dia, per tant, la incidència de la campanya en aquesta zona de la ciutat ha estat “molt positiva”.

Des de la conselleria d’Espais Públics s’informa que malgrat les campanyes d’informació que s’han i s’estan realitzant (cal tenir en compte que fins ara s’han informat de manera personalitzada a més de 2.300 ciutadans i comerciants) encara hi ha un petit nombre de persones que continuen sent incíviques.