.

L'import total de la convocatòria és de 35.000 €

L’import total de la convocatòria és de 35.000 €

Aquest mes de maig s’ha obert la convocatòria 2019 de concessió de subvencions per a projectes d’entitats en l’àmbit de la discapacitat, Modalitat 1. L’objectiu de la convocatòria és ajudar econòmicament les entitats que duen a terme projectes relacionats amb la millora de la qualitat de vida, el foment de la igualtat d’oportunitats, la inclusió, la participació i la formació, de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

L’import de la subvenció en cap cas no excedirà el 80% del cost total dels projectes o activitats a subvencionar. L’import total de la convocatòria és de 35.000 €. Per optar a aquest ajut les entitats interessades, que han d’estar inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, han de presentar la sol·licitud, la memòria descriptiva del projecte i la resta de la documentació requerida abans del 30 de maig. Es poden consultar els detalls de la convocatòria a la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/9351

Està previst que a l’estiu s’obri la segona línia de subvencions en l’àmbit de la discapacitat, dotada amb 20.000 euros, dedicada a projectes d’inserció laboral.