.

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica, al propi centre docent o bé al Consell Comarcal del Tarragonès. Foto. Arxiu

Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds a la primera convocatòria dels Ajuts Individuals de Menjador (AIM) per al curs 2024-2025. Aquets ajuts són finançats per part de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria restarà oberta fins el divendres 7 de juny. Els beneficiaris d’aquests ajuts seran alumnes en determinades circumstàncies socioeconòmiques, de la comarca del Tarragonès, que assisteixin a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, on cursin Educació Infantil, Educació Primària,  Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial.

Dins l’apartat d’Ensenyament de la pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès, les persones usuàries poden consultar les bases, els terminis, el model necessari per a la tramitació d’aquests ajuts, així com la resolució dels mateixos quan sigui el moment.


Altres notícies:


Amb la finalitat d’agilitzar els tràmits, el departament d’Ensenyament del Consell estableix un únic model per tramitar les sol·licituds d’AIM: el model ordinari. Desapareix doncs d’aquesta manera el model abreujat que sí s’havia utilitzat en anteriors convocatòries.

Com presentar les sol·licituds?

En aquesta primera convocatòria, les sol·licituds es poden presentar de tres maneres: via telemàtica, a l’escola o a les dependències del Consell Comarcal del Tarragonès.

Pel que fa a la via telemàtica, cal accedir a la pàgina web del Consell. Els requisits per poder-ho fer a través d’aquest canal són: disposar d’un ordinador des del qual es pugui fer la sol·licitud (no es pot fer a través del mòbil) i tenir DNI/TIE/Passaport. En cas de necessitar ajuda en algun moment del procés, les persones sol·licitants poden trucar al 977 251 573, de 9 a 14 hores, des d’on se’ls oferirà tota l’ajuda necessària.

Pel que fa a la presentació de les sol·licituds al centre docent, cada centre informarà del seu calendari, procediment i informació per tramitar la sol·licitud per al curs 2024-2025.

Per últim, si es vol fer la sol·licitud de forma presencial a les dependències del Consell Comarcal del Tarragonès cal demanar cita prèvia a la web de la corporació. També caldrà descarregar el model de la sol·licitud que cal emplenar i presentar a la corporació el dia i l’hora obtinguda.