.

Imatge d'arxiu de l'entrada de l'Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

Imatge d’arxiu de l’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Tarragona21.cat

L’Ajuntament de Torredembarra ha obert el termini de presentació de propostes per participar en l’arrendament de solars per destinar-los a aparcament públic de vehicles, que finalitzarà el pròxim 10 d’abril, a les 14 h. Tal com ha explicat l’alcalde, Eduard Rovira, l’objectiu del procés és donar resposta a la necessitat d’espais destinats a aparcament de vehicles en la zona d’influència de l’eix comercial i l’illa de vianants.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà arrendar una finca, o una porció, o vàries finques o vàries porcions de finques, sempre i quan la superfície mínima sigui de 500 m2 i compleixin amb les condicions del plec de prescripcions tècniques. La superfície màxima que l’Ajuntament vol arrendar és de 33.000 m2.  En conseqüència, l’Ajuntament podrà formalitzar varis contractes d’arrendament amb diversos propietaris de solars fins aconseguir la superfície màxima de terreny que es necessita per cobrir les seves necessitats.

Es preveu una durada del contracte de dos anys, amb un valor estimat de 118.000 € + IVA i amb possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de dos.
Els propietaris de solars interessats a participar en el procés poden consultar tota la informació per participar en el procés en aquest espai: https://goo.gl/zCe9vK