.

.

TOTS 21


 

Aquest any 2017 s’ha passat a format digital una part dels llibres de Certificats i Lliuraments del Fons de la Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona, organisme que s’encarregà de la gestió portuària tarragonina entre els anys 1790 i 1836.

Concretament són 31 volums, dels anys 1790 al 1804, en els quals queda reflectida l’activitat econòmica del Port de Tarragona en aquells anys, en forma de dos documents bàsics: els certificats i els lliuraments, encara que també hi trobem llistes de les revistes diàries que es feien als presidiaris que treballaven a les obres, per exemple, o factures de proveïdors.

Els lliuraments són documents comptables en els quals s’autoritza al tresorer a fer un pagament, mentre que el certificat dóna fe d’haver-se executat una tasca determinada per un tercer i el consegüent cobrament d’aquest servei.

La sèrie de Certificats i Lliuraments és molt completa, només falta la corresponent als anys de 1810 al 1813, època de la Guerra del Francès.

En total, són unes 19.500 imatges digitals disponibles en línia a la pàgina web del Port de Tarragona a l’apartat d’Arxiu Digital que l’any 2016 va tenir 976.913 visites.

La digitalització de documents en els arxius té una doble finalitat: multiplicar la seva difusió i preservar-los de la manipulació directa.