.

.

TOTS 21


Maria Carme Belarte i Joan Canela, al jaciment de Costa de la Serra (La Secuita), febrer de 2023. Foto: ICAC

Maria Carme Belarte i Joan Canela, al jaciment de Costa de la Serra (La Secuita). Foto: ICAC

Aquest mes de febrer ha començat la novena campanya arqueològica de l’ICAC al jaciment de Costa de la Serra, a la Secuita. Del 2 de febrer al 3 de març s’hi duu a terme una intervenció programada amb un petit equip de camp format per investigadors i tècnics de l’ICAC i estudiants del Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica Aplicada – MACA (URV-ICAC-UAB).

El jaciment de la Costa de la Serra es troba al municipi de la Secuita, a uns 13 km al nord de la ciutat de Tarragona. És un petit fortí romà tardorepublicà, que es data entre finals del segle II aC i principis del segle I aC. Des del 2014, l’ICAC hi porta a terme intervencions arqueològiques, que han revelat l’existència d’un assentament militar que fou destruït intencionadament en el moment del seu abandonament.

La campanya de 2023 té per objectiu la delimitació d’una gran depressió localitzada a la zona més elevada del jaciment i de la qual se’n desconeix la funcionalitat. En campanyes anteriors es va exhaurir el sector sud-est de la fortificació tardorepublicana i es va definir la façana meridional de la fortificació amb el traçat de dos trams de muralla (d’uns 50 m de recorregut).

Els investigadors treballen amb diferents hipòtesis i esperen poder determinar la relació entre els possibles usos d’aquest element amb la resta d’estructures identificades al jaciment.

Vista del jaciment de Costa de la Serra (La Secuita), on l’ICAC ha començat una nova campanya arqueològica. Foto: ICAC

Vista del jaciment de Costa de la Serra (La Secuita), on l’ICAC ha començat una nova campanya arqueològica. Foto: ICAC

D’altra banda, l’estratigrafia continua proporcionant un ric context material, tant a nivell de materials ceràmics com d’altres elements (fragments d’elements constructius com paviments, revestiments, sostres…) que permetran entendre millor com funcionava l’arquitectura de l’indret. En aquest sentit, una de les primeres troballes de la campanya ha estat la identificació d’una estructura de combustió amb revestiment (possiblement, un forn).

La recerca en aquest jaciment forma part d’un projecte quadriennal sobre Cessetània occidental al primer mil·lenni aC (CLT009/22/00012), dirigit per Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC) i Joan Canela, i que és la continuació d’un projecte anterior sobre la mateixa temàtica. Les excavacions pròpiament dites a la Costa de la Serra van començar el 2015 i, des de llavors, s’hi ha fet una campanya anual, amb diversos equips de treball. Amb el suport de l’Ajuntament de la Secuita i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El jaciment es va descobrir gràcies a la participació de Marc Dalmau, veí de l’Argilaga i antic alumne de l’antic màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC), com a voluntari en una de les campanyes arqueològiques de l’ICAC.