.

Es necessitarà un codi QR o la Targeta Sanitària Individual. Foto: Cedida

Es necessitarà un codi QR o la Targeta Sanitària Individual. Foto: Cedida

Avui, dimarts 14 de març, entra en funcionament el nou sistema d’accessos ubicat al vestíbul principal de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. L’objectiu és garantir la seguretat, el confort i el descans dels pacients ingressats i evitar el trànsit injustificat de persones alienes al centre. Aquest nou sistema d’accés es fa mitjançant portes que s’obren amb la lectura de codi de barres (targeta professional o targeta sanitària) o codi QR, segons la persona que hi hagi d’accedir. Per sortir també caldrà el codi de barres o el codi QR.

Aquests accessos donen pas a l’edifici B1, B2 i C, és a dir, a les àrees d’hospitalització, de tractament i de proves complementàries. Per accedir a Ciutadania, que s’ubica en un nou espai, Admissions i Consultes Externes, no cal passar aquest control d’accessos.

Les maneres d’accedir per les portes segons el perfil són:

  • Accés de professionals. Les portes s’obren en passar l’acreditació personal corporativa per sobre del lector.
  • Accés de pacients. Poden accedir amb la Targeta Sanitària Individual (TSI) o amb un codi QR que es pot extreure dels Teseo.

Les persones que vinguin a l’Hospital amb cita prèvia, hauran rebut un SMS amb instruccions d’accés i el codi QR corresponent per accedir-hi. També rebran un codi QR per a un acompanyant.

  • Accés de persones alienes a l’Hospital. L’accés de persones alienes a l’Hospital amb perfil professional (visitadors mèdics, comercials, professionals de centres aliens amb activitat docent al nostre centre, etc.) caldrà gestionar-lo prèviament des de les Secretaries de planta o Servei.

Nou règim de visites
S’ha modificat el règim de visites general. A partir d’ara, passa a ser d’un acompanyant per pacient durant les 24 hores del dia, podent rebre un mateix pacient la visita de diverses persones, sempre d’una en una, amb un sol visitant per pacient a cada habitació.

A les àrees de Pediatria i Obstetrícia es permetrà la presència de dos acompanyants simultàniament entre les 07.00 i les 22.00 hores. Durant la nit només podrà haver-hi un acompanyant.