.

.

TOTS 21


Recollida residus al voltant de Parc Central

Recollida residus al voltant de Parc Central

La conselleria de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona, ha iniciat un nou servei de recollida de residus comercials amb la col·laboració del Parc Central. “Aquest nou servei té la doble finalitat de millorar la imatge del centre comercial i de la ciutat de Tarragona”, diu el conseller responsable de Neteja Pública Joan Sanahujes, “per una banda reduïm l’impacte visual negatiu que proporcionaven els 9 contenidors situats al Passeig Independència, i per l’altra augmentem els residus recollits selectivament”.

Els serveis municipals de Neteja Pública han retirat 5 contenidors del Passeig Independència, de manera que només hi queden els emprats per recollir el rebuig i els envasos. També s’han repartit contenidors personalitzats de recollida comercial de vidre i matèria orgànica per tots els bars i restaurants del centre comercial.

Pel que fa a la resta de residus, paper i cartró i plàstics film, els establiments comercials els han de dipositar en unes caixes compactadores de dins el Parc Central. Per tal de facilitar la implantació d’aquest procés, un equip d’educació ambiental de l’Ajuntament ha explicat el nou servei de recollida als establiments comercials.