.

Mercat de Torreforta

Mercat de Torreforta

El passat divendres, dia 7 de febrer, des de la conselleria de Neteja pública i ESPIMSA es va posar en marxa un nou servei de recollida de matèria orgànica per als comerços del Mercat de Torreforta.

S’han col·locat contenidors de matèria orgànica dins el magatzem del mercat per tal que les carnisseries, fruiteries, peixateries, i els demes establiments hi puguin dipositar els seus residus orgànics com restes de peix i carn, fruites i verdures en mal estat, etc.

La setmana passada un equip d’educadores ambientals va visitar tots els paradistes i els va informar de manera personalitzada del funcionament, condicions i avantatges d’aquest nou servei de recollida.

Fins ara les parades no tenien contenidors específics per recollir aquest residu, només tenien uns contenidors de rebuig.

Amb aquest nou servei es pretén incrementar la recollida selectiva de matèria orgànica de qualitat (sense residus impropis) de la ciutat i facilitar la deposició dels residus orgànics als comerciants.

/* JS para menú plegable móvil Divi */