.

.

TOTS 21


Una imatge de la Part Alta de Tarragona. Foto: http://www.ccadicciones.es/

Dels més de 290.000 habitatges que formen el parc immobiliari de la província de Tarragona únicament un 6 per cent reuneixen els requisits mínims d’aïllament o de rendiment de les seves instal·lacions. El percentatge és molt similar a nivell de Catalunya on i ha un 2.660.000 habitatges construïts que han de passar la inspecció per aconseguir la certificació. A Tarragona, per passar-la, cal trucar al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

D’ençà que va començar a funcionar el certificat d’eficiència energètica, l’1 de juny del 2013, s’han inspeccionat un total de 14.797 habitatges i locals de les comarques de Tarragona i en el conjunt de Catalunya la xifra arriba als 133.922. Són dades l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya corresponents al primer semestre d’aplicació de la normativa.

Així doncs, des del juny i fins el desembre de 2013, una mitjana de 69 habitatges de la província de Tarragona van passar la corresponent inspecció i la majoria d’ells van posar-se en mans d’un aparellador com a tècnic de capçalera de l’habitatge.

Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) s’atenen totes les consultes rebudes i les peticions d’inspecció tot recordant als interessats que la certificació incorpora, per primer cop, un valor objectiu que té molt en compte el consum d’energia d’un habitatge. Es tracta d’una etiqueta energètica que ha d’incorporar-se a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer i que suposa un pas més per disposar d’una millor informació dels usuaris a l’hora d’accedir a l’habitatge

L’etiqueta de la certificació classifica un habitatge en funció de la seva despesa en energia per a un ús normal. La lletra G correspon a un habitatge amb una despesa molt elevada i la lletra A, al més econòmic. L’objectiu és proporcionar informació útil i vàlida al comprador o llogater sobre les característiques de l’habitatge i les seves instal·lacions de calefacció i aigua calenta.

Els resultats aconseguits fins ara, i analitzats pel Gabinet Tècnic del Col·legi d’Aparelladors, COAATT són prou eloqüents: aproximadament el 90% dels habitatges inspeccionats disposen d’unes condicions i instal·lacions molt dolentes o dolentes, i només un 3% s’han classificat com a molt bons, informa el col·lectiu.