.

Els canals en qüestió emetien tarot en horari protegit.

Els canals en qüestió emetien tarot en horari protegit.

El CAC ha imposat quatre sancions de 90.001 euros a l’empresa Infraestructuras y Gestión 2002 per emetre continguts esotèrics dins la franja de protecció de menors. La societat explota sense llicència quatre canals de televisió a Tarragona, el 66.1, el 66.2, el 66.3 i el 66.4. A més de la multa, 360.004 euros en total, el CAC obliga l’empresa a suspendre l’activitat durant un dia a cadascun dels quatre canals. Des de finals de febrer el CAC ha dut a terme 23 actuacions contra ràdios i televisions sense llicència per emetre continguts contraris a la normativa. En concret s’han imposat 14 sancions, cadascuna de 90.001 euros, i s’han iniciat 9 procediments sancionadors que estan en procés de tramitació.

En relació amb els quatre canals de Tarragona, el CAC va analitzar una mostra de 48 hores de cada canal. Pel que fa al canal 66.1, que no mostrava en pantalla cap identificació comercial, el CAC va concloure que la programació estava integrada per continguts esotèrics exclusivament.

Pel que fa al canal 66.2, que mostrava la identificació comercial NETv, les emissions estaven formades per programació de contingut esotèric entre les 9 del matí i les 2 de la matinada, per programació eròtica entre les 2 i les 5 de la matinada i, finalment, per missatges SMS entre les 5 de la matinada i les 9 del matí.

El canal 66.3, durant el període analitzat, va emetre continguts esotèrics entre les 6 del matí i la 1 de la matinada, i programació eròtica en la franja de matinada.

El canal 66.4, que presentava la pantalla dividida en quatre parts, alternava la programació de continguts esotèrics amb l’emissió de videoclips musicals.

L’apartat 2 de l’article 81 de Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya (LCA) estableix que els continguts que puguin afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors -els relacionats amb l’esoterisme i les parciències en formen part- només es poden difondre entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.

L’incompliment del deure de protecció de la infància i la joventut pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, d’acord amb la LCA. La sanció prevista, que cal modular d’acord amb l’existència d’intencionalitat o de reiteració, va dels 90.001 als 300.000 euros i la suspensió de l’activitat per un termini màxim de tres mesos.