.

El tancament de l'exercici suporta indicadors positius que acrediten la bona salut econòmica de l'Ajuntament

El tancament de l’exercici suporta indicadors positius que acrediten la bona salut econòmica de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest dilluns al migdia de forma extraordinària, ha donat compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 i ha presentat els diversos indicadors que defineixen la situació econòmica del consistori.

El regidor d’Hisenda Juan Gallardo ha assegurat que els principals indicadors econòmics, financers i pressupostaris acrediten la bona situació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, rere el tancament de l’exercici pressupostari 2018. En aquest sentit, ha explicat que el resultat pressupostari és de 3,27 milions d’euros, una xifra positiva, tal com marca la llei. Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest és de 4,13 milions d’euros, que torna a pujar, en la línia dels darrers exercicis i que augmenta respecte de 2017, en prop de 743.000 euros. L’estalvi net és del 14,9%, un dels més alts del mandat. La ràtio d’endeutament del 69,26%, per sota del màxim legal que és del 110%.

Una xifra que segons Gallardo serà previsiblement més baixa, ja que s’ha tancat l’any amb ingressos superiors als previsibles i la normativa obliga a fer amortització de deute, que permetrà baixar el percentatge d’endeutament. En relació als fons líquids la xifra és de 6,2 milions d’euros. La cobertura de saldos pendents de cobrament és de 59,18%, xifra calculada d’acord amb les exigències de la Sindicatura de Comptes. Pel que fa al període mitjà de pagament als proveïdors se situa en 17,38 dies, per sota dels 30 dies que marca la normativa. Finalment s’ha donat compte de les inversions realitzades durant el mandat 2015-2019 que han estat de 20,4 milions d’euros. D’aquests, 4,9 milions d’euros estan en

procés d’execució material i 0,67 milions d’euros estan prevists per aquest 2019 per a finançar l’espai sociocultural al nucli de Mont-roig i l’adquisició d’un immoble. Pas endavant per al nou institut MiamiLa sessió plenària ha servit també per aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, en què es modifica l’ús de dos solars qualificats d’equipament comunitari destinats a espais lliures i equipament educatiu a Miami Platja. Es tracta d’un dels tràmits que permetrà reubicar a la part nord d’aquests terrenys el nou institut Miami i seguir amb el procés per a la construcció del futur equipament. Tot plegat en un Ple en què també s’ha efectuat el sorteig per a la designació dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions Generals del 28 d’abril de 2019.