.

Imatge d’arxiu d’un ple de l’Ajuntament de Mont-roig

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp d’aquest mes de maig ha aprovat el Pla Estratègic de municipi 2020-2030 amb el suport de tots els grups municipals, excepte de Ciutadans que hi ha votat en contra.

Es tracta d’un document que s’ha elaborat amb la participació de la ciutadania, que recull l’opinió de tots els agents del territori i que conté les dimensions de gestió pública municipal per als pròxims deu anys. Un document que ha servit per avaluar “on som i en quina situació ens trobem, per decidir on volem ser” i per marcar quines accions cal implementar per arribar “a transformar el municipi i convertir-lo en allò que la ciutadania vol”, destacada el consistori.

Participació ciutadana en totes les etapes d’elaboració

Els treballs del Pla Estratègic 2020-2030 s’han desplegat tenint com a referent constant la participació ciutadana: en la diagnosi, en la determinació de l’abast, en la definició de la càrrega estratègica i, fonamentalment, en l’estructuració de les accions que s’hauran de desenvolupar en la pròxima dècada.

En aquest sentit, s’ha potenciat la participació externa a l’Ajuntament per donar cabuda al màxim de sensibilitats i opinions a través de diverses accions. En concret, al llarg del darrer any s’han dut a terme tallers participatius a Mont-roig i a Miami Platja, s’han posat urnes per recollir propostes, s’ha fet una dinàmica participativa dedicada a la gent gran, activitats a les tres escoles del municipi, dinàmiques DAFO als dos instituts, entrevistes a 13 representants electes del municipi, entrevistes amb representants d’entitats cíviques i agents socials, així com amb veïns i veïnes particulars i amb funcionaris públics i antics treballadors de l’Ajuntament.

El resultat final és un pla Estratègic dividit en dos documents. El primer d’ells conté la primera fase del projecte que ha consistit en la identificació de l’estat actual del municipi. A través de l’elaboració d’una diagnosi municipal s’ha determinat el posicionament de Mont-roig del Camp amb l’objectiu de conèixer el punt de partida des del qual fonamentar les estratègies adequades.

Aquest mateix document, elaborat amb dades d’organismes oficials així com recollint informació de veïns/es, entitats, tècnics i grups polítics, compta també amb un estudi de les principals fortaleses i debilitats que actualment ha de fer front el municipi, i les oportunitats i amenaces que cal donar resposta en un futur.

Es plantegen més de 100 accions per desenvolupar

Amb aquest treball d’anàlisi s’ha pogut dur a terme la segona fase del projecte que conté el Pla d’Acció. En aquest cas es tracta d’un document que descriu detalladament les actuacions que s’han de desenvolupar en els pròxims deu anys indicant com, quan i el pressupost aproximat que requereixen.

Per elaborar aquest segon document, a més, s’han dut a terme consultes a experts de diversos àmbits de fora del municipi. En total s’han plantejat 109 accions que estan agrupades en quatre grans blocs. Es tracta d’actuacions per aconseguir posicionar territorialment Mont-roig del Camp,
perquè l’Ajuntament sigui eficient en la gestió i innovador, per dissenyar un urbanisme intel·ligent i per fer un municipi econòmicament competitiu.

Es preveu que en els pròxims mesos es convoqui la ciutadania per presentar els resultats d’aquest Pla Estratègic. El consens aconseguit al Ple municipal amb el suport de pràcticament tots els partits representats a l’Ajuntament dóna garanties que es pugui desenvolupar després del 26 de maig, independentment del govern que sorgeixi després de les eleccions.

Accediu als documents del Pla Estratègic en aquest enllaç.