.

La dir de l'ACC, Elisabeth Abad, amb la dir dels SSTT EMC a Tarragona, Carme Mansilla

La dir de l’ACC, Elisabeth Abad, amb la dir dels SSTT EMC a Tarragona, Carme Mansilla

La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, Elisabeth Abad, acompanyada per la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, ha repassat les actuacions que recull la Memòria 2018 de l’Agència a les comarques tarragonines. Entre les dades analitzades destaca que el 52,15% de les reclamacions gestionades per l’ACC s’han resolt per la via de la mediació o de l’arbitratge.
En el marc de la roda de premsa, Abad ha destacat com a “bona notícia” el fet que més de la meitat de les reclamacions de consum s’hagin resolt per “aquestes vies extrajudicials” i ha assenyalat que “la nostra intenció és que aquest percentatge vagi augmentant fins que sigui la forma habitual de resolució de les reclamacions de consum, per la seva celeritat i gratuïtat”. En aquest sentit, ha remarcat que “des de l’Agència estem intensificant esforços per tal que les empreses s’adhereixin al sistema arbitral de consum”.
Pel que fa a les consultes rebudes per l’ACC, s’ha registrat un descens del 15,11% amb un total de 3.798 consultes ateses. Els serveis de telecomunicacions (amb el 29,1%), els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas (amb el 24,2%) i altres serveis generals de consum –que inclou serveis turístics, comerç minorista, vendes per internet, serveis immobiliaris o entrades per a espectacles– (amb un 17,7%) acumulen la immensa majoria de les consultes. La directora de l’ACC ha explicat que la baixada de les consultes “s’explica pel fet que els consumidors estan utilitzant altres vies, com les xarxes socials i sobretot el web de consum que tenim a la seva disposició, per atendre els seus dubtes o consultes de manera més propera”.
Pel que fa a les reclamacions, l’any 2018, l’Agència Catalana del Consum va rebre 2.564 reclamacions, un 20,94% més que les registrades el 2017. Les telecomunicacions i Internet (33,3%) continuen sent el sector amb més reclamacions, seguit dels altres serveis generals de consum (20,2%) i dels subministraments d’electricitat, gas i aigua (15,5%). Del total de reclamacions rebudes, el 52,15% es van resoldre per la via de la mediació o de l’arbitratge.
 Del total de reclamacions resoltes, el 86,23% van ser per la via de la medicació i el 13,77% mitjançant l’arbitratge de consum.
Si es compara amb l’any anterior, els casos resolts per acord de mediació han experimentat un lleuger descens de l’1,37% respecte al 2017. Les telecomunicacions i Internet continuen sent el sector amb més casos resolts per acord de mediació, amb un 42,4%. A continuació hi ha els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat, gas—, amb el 19%; i altres serveis generals de consum amb un 15,3%.
De la seva banda, els laudes arbitrals van baixar un 35% respecte l’any 2017. En matèria d’arbitratges, també les telecomunicacions i Internet van registrar el major nombre de laudes (el 65,22%), seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (el 23,37%) i d’altres serveis generals de consum (el 5,43%).
Companyies amb més reclamacions a Tarragona
Vodafone encapçala les empreses amb més reclamacions, seguida per Endesa, Orange Espagne, Telefónica, Xfera Móviles, Vueling, Naturgy Iberia, Evofinance i iDental. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria les solucionen per la via de la mediació o l’arbitratge.
Baixa el número de denúncies
L’any passat es van rebre 92 denúncies de consum a la demarcació de Tarragona, un 40,65% menys que el 2017. Del total de denúncies, el 40,6% corresponen a altres serveis generals de consum, seguit dels béns de consum/productes (amb el 20,8% de les denúncies), i de la restauració i els allotjaments, amb el 15,6%.
Un total de 48 expedients resolts amb sanció amb un import de 295.641 euros
Durant 2018, les actuacions d’inspecció i control de mercat de l’ACC a la demarcació han derivat en 48 expedients resolts amb sanció. L’import total de les multes ha estat de 295.641 euros.
L’ACC rep 1.294 reclamacions transfrontereres, la majoria pel transport aeri
L’ACC va rebre l’any passat 1.294 reclamacions transfrontereres, un 53,32% més que el 2017. Els serveis de transport per avió concentren la majoria de reclamacions, seguit a distància pels serveis generals de consum; altres serveis de transport; béns i productes de consum; restauració i allotjaments turístics; serveis de telecomunicacions i internet i, en darrer lloc, serveis financers.
Més inspeccions a Tarragona
Pel que fa a l’actuació inspectora, l’ACC va realitzar 849 actuacions a Tarragona, fet que representa un creixement del 43,17%. Del total d’inspeccions, el 38,04% es va dur a terme en el marc d’una campanya, el 21,08% va estar motivada per una denúncia, el 20,73% per una comunicació, el 7,18% per productes insegurs, el 6,83% per iniciativa pròpia, i el 6,12% per una alerta.
Més de 3.004 productes alertats i 24.060 articles retirats
L’any passat es van registrar 3.004 productes alertats a Catalunya, un 3,16% més que el 2017. Per tipologia de productes, el 27,62% de les alertes han estat per joguines, seguit del 27,41% per vehicles i motocicletes; el 13,18% material elèctric i lluminàries; el 9,21% roba i calçat; i el 8,37% d’altres. L’ACC participa en el sistema de control d’alertes europeu RAPEX que té per objectiu prevenir riscos pel que fa a la seguretat dels productes.
Així mateix, l’ACC va retirar 24.060 articles del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirats van ser material elèctric i lluminàries i joguines.
1.138 establiments tarragonins adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, el 13,11% del total
El nombre d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2018 a la demarcació en els 1.138, una xifra que representa 13,11% del total de Catalunya. Tot i que suposa un lleuger descens respecte 2017, de l’1%, des de 2007 les empreses tarragonines adherides a la JACC han crescut un 126%.
Actualment, l’arbitratge de consum segueix sent un plus de qualitat que pot oferir una empresa als seus clients. La confiança que les empreses dipositen en aquest mecanisme es percep en l’augment que any rere any registra el cens d’adhesions a la JACC.
Reforç de la tasca formativa als nens i adolescents dels cursos de formació adreçats als serveis públics de consum i de les accions de divulgació entre els col·lectius de consumidors i empreses.
 
La formació ha estat una altra de les prioritats de l’Agència al 2018, que s’ha orientat a les escoles, a cursos de formació adreçats als serveis públics de consum i a sessions informatives i divulgatives adreçades a col·lectius de consumidors i empreses. Abad ha destacat que la importància de l’Escola del Consum de Catalunya (ECC), “com una eina per poder educar i sensibilitzar els nostres nens i adolescents en un consum ètic, responsable i sostenible”.
Pel que fa a les escoles, el curs 2017-2018 un total de 850 alumnes (un 33% més que al curs anterior) van passar pels més de 100 tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya a les comarques tarragonines.