.

Professionals especialitzats en salut mental de psicologia, infermeria i psiquiatria atenen al 061 Salut Respon. Foto: URV

Professionals especialitzats en salut mental de psicologia, infermeria i psiquiatria atenen al 061 Salut Respon. Foto: URV

Cada vegada més estudiants presenten problemes de salut mental, els serveis d’atenció psicològica de les universitats tenen més demanda, i els estudis científics constaten un increment del nombre de suïcidis i de conductes suïcides en aquesta població. De fet aquesta és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a nivell global. La preocupació per aquesta situació va dur a les professores que coordinen el Servei d’Atenció Psicològica de la Universitat Rovira i Virgili, Fina Canals i Anna Huguet, a llençar una enquesta entre els estudiants de la URV per conèixer el seu estat de salut mental.

Fins a 2.862 estudiants van respondre l’enquesta completa durant els cursos 2021/22 i 2022/23 (el 71% són noies, que majoritàriament se senten noies; el 87% són d’ètnia euro-caucàsica, la meitat viuen amb els pares i el 28% amb companys de pis). Això ha permès fer una radiografia molt clara de la prevalença del risc de patir trastorns de salut mental i també dels factors que estan relacionats amb aquest risc.

El 30,7% de les persones que van respondre havien tingut en els últims dotze mesos un problema emocional o relacionat amb el consum d’alcohol o drogues. D’aquests, dos de cada deu havien pres medicació per afrontar aquest problema, i gairebé quatre de cada deu havia sol·licitat ajuda psicològica.

Preguntats pels problemes vigents en el darrer mes, els resultats revelen que més de la meitat dels estudiants (69%) estaven, en el moment de contestar l’enquesta, en risc de patir com a mínim un dels trastorns mentals que es van avaluar. Aquests són els trastorns emocionals els mes comuns:  el 49% dels estudiants estaven en risc de patir un trastorn d’ansietat generalitzada i el 47% en risc de patir un trastorn de depressió major.

“Són xifres molt altes, però concorden amb estudis científics que estan sortint ara mateix, amb mostres majors, i estan obtenint els mateixos nombres”, explica Anna Huguet.

A banda de l’ansietat i la depressió, el 15% està en risc de patir un trastorn de pànic; el 24%,  abús o dependència a l’alcohol; el 8%, un trastorn per afartament, i el 3%, bulímia nerviosa. I fins a un 69% estan en risc de patir almenys un dels problemes plantejats.

Una estudiant a l’instal·lació interactiva del SEM al campus Catalunya. Foto: URV

Una estudiant a l’instal·lació interactiva del SEM al campus Catalunya. Foto: URV

La transició com a factor de risc

Fina Canals i Anna Huguet expliquen que hi ha especialment dos factors a tenir en compte: d’una banda, la transició que viuen els estudiants que comencen la universitat, ja que han observat que són els estudiants de grau (en aquest cas predominaven els estudiants de primer i segon) els que presenten un estat de salut mental que desperta més alarmes, en comparació amb els estudiants de màster i de doctorat. “La transició especialment en edats primerenques s’associa amb molt d’estrès”, apunta Huguet.

En aquesta línia, també han detectat que els estudiants transgènere tenen més risc de patir com a mínim algun dels trastorns mentals que es van avaluar a través de l’enquesta respecte d’estudiants que s’identifiquen amb el gènere amb què han nascut.

Prevenció del suïcidi

L’enquesta també tenia per objectiu avaluar la conducta i el pensament suïcida, “una tendència que incrementa i que fa que ens haguem de plantejar que l’abordatge de la salut mental no es pot deixar només en mans de la sanitat”, apunta Huguet. Així, al voltant del 20% dels estudiants que van respondre el qüestionari va mostrar ideació o conducta suïcida en els 30 dies abans de ser preguntats. Això inclou tant els que hi havien pensat de manera passiva,  els que ho havien fet de manera activa, i els que tenien un pla de suïcidi (7,2%) o havien fet un intent (0,7%).

És en aquest marc que la URV dedica aquesta setmana a prevenir i conscienciar del suïcidi en l’entorn universitari, com a part de les jornades #TrioLaVida, que impulsen les universitats públiques catalanes i el Departament de Salut. El professorat, el personal tècnic, de gestió i administració i serveis i l’estudiantat han assistit, entre d’altres, a tallers per saber detectar senyals d’alarma i proporcionar una resposta adequada en situacions de risc imminent de suïcidi.

Estudiants a l’instal·lació interactiva del SEM al campus Catalunya. Foto: URV

Estudiants a l’instal·lació interactiva del SEM al campus Catalunya. Foto: URV

Aquest dijous, un gran cub del Sistema d’Emergències Mèdiques ocupava una bona part de la plaça del campus Catalunya perquè la comunitat URV pugui viure una experiència interactiva. La instal·lació permet a la comunitat URV conèixer aquest servei públic d’ajuda amb professionals sanitaris i les dimensions d’un problema de salut pública que afecta especialment la població jove. La taula de prevenció del suïcidi és un servei públic que es presta des del 061 Salut Respon i està atès per professionals especialitzats en salut mental de psicologia, infermeria i psiquiatria.

El Servei d’Atenció Psicològica de la URV

La URV disposa del Servei d’Atenció Psicològica (SAP), que ofereix fins a tres sessions, per orientar els estudiants que ho necessiten. Les professores del Departament de Psicologia que dispensen l’atenció al SAP també orienten el professorat que necessita eines per atendre els estudiants que manifesten algun problema de salut mental. Les consultes són gratuïtes i es poden demanar a través del web del SAP.

Només l’any passat van rebre 145 sol·licituds, de les quals van poder ser ateses el 83,2%. El motiu de consulta més comú són problemes emocionals, si bé el 30% d’estudiants atesos al SAP havia mostrat ideació o conducta suïcida en el darrer mes, un 65,5% estava en risc de patir un trastorn o depressió major, i el 58,8%, de patir un trastorn d’ansietat.

A més a més, la URV, a través del SAP i el Comissionat d’Igualtat, Diversitat i Benestar, participa en l’elaboració d’un protocol i una guia d’abordatge de la prevenció del suïcidi que estan fent totes les universitats catalanes i que s’adaptarà a la URV, explica el comissionat Victor Merino.

V.Tapias

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */