.

Estat final de les obres de renovació del pou de clavegueram i de les escomeses a les cruïlles del carrer d’Emili Vendrell amb els carrers de Pep Ventura i d’Enric Morera.

Un cop finalitzades les obres de renovació del pou de clavegueram i de les escomeses a les cruïlles del carrer d’Emili Vendrell amb els carrers de Pep Ventura i d’Enric Morera (180.840 euros de cost), la propera setmana començaran les obres de renovació de carrers als dos extrems de la Pineda, concretament al c. de Joaquim Serra i al c. dels Muntanyals.

Amb un cost d’adjudicació de 471.954 euros, es millorarà íntegrament el carrer de Joaquim Serra.

Amb un cost d’adjudicació de 471.954 euros, es millorarà íntegrament el carrer de Joaquim Serra amb la renovació de la xarxa de residuals i de totes les escomeses,  la creació d’una nova xarxa de pluvials i diverses millores a l’enllumenat públic i a les voreres. Pel que fa al carrer dels Muntanyals i amb un cost de 52.382 euros, es renovarà tot el ferm del carrer.

D’altra banda, a partir del mes de gener començaran  també les obres de renovació del pou de clavegueram i de les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d’Isaac Albéniz amb el c. Alfredo Kraus. Aquestes obres tenen un cost d’adjudicació de 48.071 euros.